Foto: Petter Frisell

Ny bok om ungt ledarskap ges ut av stiftsmedarbetare

Boken Årets förnyare i Svenska kyrkan – Ungt ledarskap finns ute nu. Det är Härnösands stifts konfirmandkonsulent Britt-Marie Frisell som skrivit den. Boken är en inspirationsbok för alla som möter unga människor i kyrkan.

Boken beskriver Britt-Maries resa från hennes egen tid som ung konfirmandledare, till idag. Det är en inspirationsbok, där man får följa hennes tankar kring värderingar och vägval i en utveckling av arbetet med unga konfirmandledare, både i församlingstjänsten, men framförallt  i Härnösands stifts regi.

Det var med en fråga som Britt-Marie Frisells egen väg in i kyrkan öppnades: ”Kan du hjälpa till?” När hon själv började arbeta med ungdomar bestämde hon sig för att ställa samma fråga till dem. Alla konfirmander fick erbjudandet att utbilda sig till konfirmandledare under tre år och samtidigt arbeta i konfirmandgruppen och med andra uppgifter i församlingen.  

...jag är så tacksam och enormt glad att mitt arbete har fått betyda något och att jag har fått vara med och skapa plats för unga människors engagemang i vår kyrka.

Britt-Marie Frisell

Britt-Marie Frisell utsågs till Årets förnyare i Svenska kyrkan 2014 för sitt arbete med att utbilda unga ledare i Härnösands stift.
– Det känns bra eftersom det gör att arbetet med unga lyfts högt upp på agendan. Att se boken nu är märkligt och överväldigande: en bok om mig, om min hjärtefråga, om mina drivkrafter? Jag hade aldrig kunnat drömma om att den någonsin skulle finnas, och jag är så tacksam och enormt glad att mitt arbete har fått betyda något och att jag har fått vara med och skapa plats för unga människors engagemang i vår kyrka. Det är gott att ha fått vända ut och in på mig och mina tankar. Det blev en personlig bok, en berättelse om 35 års arbete.  

Hur kom du på att du ville göra en utbildning för tonåringarna?
– I mitten av 1980-talet kom jag som nyutbildad församlingsassistent till en nyinrättad tjänst i en församling och fick fria händer att utveckla konfirmand- och ungdomsarbetet. Min egen väg hade börjat med uppgiften att vara ung ledare, så jag ville ge andra ungdomar samma möjlighet. Jag erbjöd alla konfirmander att fortsätta vara med – vara goda förebilder. Det som jag själv skulle ha behövt som ung ledare var bra redskap, så jag gjorde ett program för en treårig utbildning i vår församling. Jag ville att de skulle få växa och utvecklas i sitt ansvar, och jag ville att de skulle få chansen att ta sin kyrka i besittning.
När jag sedan fick en stiftstjänst och så småningom blev konfirmandkonsulent såg jag chansen att göra en stiftsutbildning på ungefär samma sätt, i tre steg under tre år. Jag har haft god hjälp av kompetenta medarbetare, och utbildningen har utvecklats mycket. Nästan alla stiftets församlingar är med. Utbildningen består av en lokal del hemma i församlingen och en del där de anställda handledarna utbildas och där varje årskull möts en gång om året på stiftsnivå under en gemensam utbildningshelg. Årets omgång har närmare 700 deltagare fördelade på de olika stegen.

Med Årets förnyare i Svenska kyrkan – Ungt ledarskap hoppas Britt-Marie Frisell nå alla som engagerar sig för unga i Svenska kyrkan och andra kristna samfund. – Jag hoppas att boken ”nöts ut” och att den kan få inspirera många att vilja, våga och fortsätta utveckla arbetet bland unga konfirmandledare.

Maria Eddebo Persson
2015-06-09

Uppdatering
Britt-Marie jobbar inte längre vid stiftskansliet men arbetet med unga ledare är fortsatt viktigt. Vill du komma i kontakt med personal vid Härnösands stift som jobbar med ungt ledarskap hittar du kontaktuppgifter här