Foto: Magnus Aronsson

Ny bok om barns mänskliga rättigheter i kyrkan

Barnläkaren och åttabarnspappan Lars H Gustafsson har under hela sitt yrkesliv ägnat sig åt att se till att barns rättigheter tas till vara. Nu har han kommit ut med en bok som behandlar barns mänskliga rättigheter i kyrkan.

100 personer som arbetar med barn och unga i stiftets församlingar samlades i Sundsvall för att höra honom berätta om sina erfarenheter. I boken Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan skriver Lars H Gustafsson om FN:s konvention om barnets rättigheter och om vad dess ord innebär i en församlings vardag. Här får händelser och människor i en fiktiv församling, Ängarö, gestalta de delar av barnkonventionen som kan bli extra aktuella i kyrkan. Vi får bland annat träffa Li, vars storasyster har dött i en bilolycka och hur församlingen och föräldarna tacklar frågan om Li ska vara med på begravningen eller inte. Har föräldrarna rätt att tvinga henne för att de tror att det är bättre för henne i längden?
– Man kan läsa barnkonventionen på olika sätt. Dels är den ett folkrättsligt dokument, en internationell lag. De stater som anslutit sig till den har åtagit sig att följa det som står i den. Dels är den en etisk plattform som kan få stor betydelse när vi samtalar om hur vi ska leva med varandra, barn och vuxna, i Sverige och internationellt – och det är så den blir riktigt relevant för kyrkan, säger Lars H Gustafsson.

Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 1990 och 2018 blir den också svensk lag. Kyrkomötet bestämde 2012 att alla beslut i Svenska kyrkan ska föregås av en barnkonsekvensanalys. Lars H Gustafsson tycker dock att församlingarna i Svenska kyrkan behöver bli bättre på det.
– Framför allt handlar det om att lyssna mer på barnen och då behöver man prata med riktiga barn, vilket man oftast inte gör. Barn har ofta väldigt bra idéer och är en bra samtalspartner. Vuxna och barn har massor att tillföra varandra, men det gäller att ta sig tid att se detta.

Jag har alltid uppfattat Jesus som en av de första riktigt tydliga barnrättsaktivisterna ...

Lars H Gustafsson

När Lars H Gustafsson bestämde sig för att skriva boken så funderade han först  över om barnkonventionen verkligen behövdes i kyrkans värld. Kyrkan har ju evangelierna.
– Jag har alltid uppfattat Jesus som en av de första riktigt tydliga barnrättsaktivisterna, men sedan tänkte jag på hur långt kyrkan kommit på 2 000 år och jag måste säga att jag inte är imponerad av resultatet.

 Barns mänskliga rättigheter i kyrkan är en lättläst bok som lockar till vidare samtal och diskussioner. Boken är dock inte någon redogörelse för en officiell syn på barnets rättigheter i Svenska kyrkan.
– Det här är en bok med syftet är att få igång ett samtal. Jag hoppas också att min genomgång av barnkonventionens mysterier kan bidra till att kyrkan får syn på sina egna texter om barnen och tar dem på större allvar också i vardagsarbetet. Kan konventionen dessutom bidra till ett gemensamt agerande till försvar för barnets mänskliga rättigheter både i Sverige och internationellt desto bättre!

Maria Eddebo Persson 
2016-11-14

Fakta om Lars H Gustafsson

Lars H Gustafsson är docent i socialpediatrik och har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som barnläkare, från Lycksele i norr till Malmö i söder. Nu är han pensionär och ägnar sig åt sitt breda författarskap kring barn, barns rätt och barnuppfostran. Han har gett ut ett 20-tal böcker, bland annat Leva med barn, Växa – inte lyda, Leka för livet, Det blå arkivet, Revolutionsrevolutionen – om mötet mellan barn och vuxna. 

 

Gustafsson har ett långt förflutet inom Rädda Barnen. Han valdes in i Riksförbundets styrelse 1972 och arbetade under åren 1982-86 heltid som styrelseledamot. Han har också varit Rädda Barnens representant i förhandlingarna om FN:s barnkonvention i Genève och är medlem av Barnombudsmannens expertråd, liksom i en expertgrupp knuten till svenska UNICEF. Under tio år var han också medlem av den jury som utser litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, världens största barnbokspris. 

 

Lars H Gustafsson har deltagit som expert i flera statliga utredningar, en om föräldrastöd och en om elevhälsa samt i den så kallade Upprättelseutredningen om åtgärder med anledning av vanvård vid familjehemsplacering. Han har också varit medlem av det etiska råd som regeringen tillsatte efter Estonia-katastrofen.