Foto: Lena Nilsson

Ny biskopsstav invigs under samisk jubileumsvecka

På samernas nationaldag den 6 februari invigs den nya biskopsstaven under en sydsamisk-svensk mässa i Östersund. Invigningen ingår i en hel veckas festligheter för att fira att 2018 är ett samiskt jubileumsår. Då är det 100 år sedan det första samiska landsmötet anordnades i Staare/Östersund på svenska sidan av Saepmie.

Den nya biskopsstaven är tillverkad i trä i stället för ädla metaller. Ett beslut som fattats utifrån att den gamla biskopsstaven är väldigt tung och numera ganska ostadig och att biskopen vill ha en stav med anknytning till Härnösands stift.
– Träet i staven får symbolisera att vi har mycket skog, men även vatten och fjäll avspeglas i färg och symbolik tillsammans med kristna symboler och anknytning till kyrkans tradition. Där ska självklart även vårt urfolk och deras symbolvärld finnas med. Det finns så många kopplingar mellan både naturen och kyrkans symboler och den samiska kulturen och symbolvärlden, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

Det är unikt att en biskopsstav, eller kräkla som det också heter, invigs i en annan kyrka än domkyrkan. Normalt sett brukar kräklan bara lämna Härnösands domkyrka vid biskopsvigningar i Uppsala domkyrka. När biskopen är ute och reser använder hon därför en särskild resestav. Den nuvarande kräklan som är från 1932 kommer efter att den nya staven invigts placeras i domkyrkans värdemålsförvaring, medan den nya kräklan kommer att stå synlig i en glasmonter i domkyrkan när den inte används av biskopen.
– Den nya kräklan kommer efter invigningen att tas emot i Härnösands domkyrka på en gudstjänst på Jungfru Marie bebådelsedag den 18 mars, samtidigt som vi inviger ett altare med samiska symboler i domkyrkans Mariakapell, säger Eva Nordung Byström

Det är väldigt speciellt för oss samer att vi får känna oss inkluderade och att det samiska får ta fysisk plats i kyrkan

Anna-Stina Svakko

Altaret kommer att ha en tygbård (altarbrun) tillverkad av den samiska textilhantverkaren Anna-Stina Svakko. Altarbrunet kommer att vara gjort av vitt kläde, ett ylletyg som oftast används samiska dräkter, och brunt garvat renskinn.
– Det är möjligt att det även får en touch av samiska färger, men det kommer vara väldigt subtilt i så fall, säger Anna-Stina Svakko, duodjimästare.

Anna-Stina Svakko är tillsammans med Birgitta Ricklund, som tillverkar den nya biskopsstaven, också med på jubileumsveckan Staare 2018 i Östersund. Där ska de ha en föreläsning som de valt att kalla Staakebalka. Det är ett samtal om samisk trygghet i kyrkorummet via samisk formgivning.
– Det är väldigt speciellt för oss samer att vi får känna oss inkluderade och att det samiska får ta fysisk plats i kyrkan, säger Anna-Stina Svakko.

Jubileumsåret Staare 2018 är ett sätt att tillsammans summera hundra år i samisk samhällsutveckling och lyfta fram de pionjärer och kämpar som lagt grunden till dagens samiska samhälle.

Maria Eddebo Persson
2018-01-29

I festivalveckan 5 - 11 februari anordnar Svenska kyrkan några av programpunkterna:

Tisdag 6 februari

14.00-15.30 Sydsamisk - svensk mässa. Invigning av den nya biskopsstaven tillverkad av Birgitta Ricklund. Medverkande biskop Eva Nordung Byström, Bo Lundmark, Katarina Barruk och Frode Fjellheim, AnnaSara Stenvall m.fl. Kyrkkaffe i församlingsgården där Bo Lundmark berättar om tillkomsten av Sámi soga lávlla, samernas nationalsång. Teckenspråkstolkas (svenskt teckenspråk). Plats Stora kyrkan Arrangör Härnösands stift

 

20.00 - 21.00 Luođit Sámis - Jojktoner från Sápmi
Konsert med den samiska kören Sámi jienat. Med Luođit Sámis - Jojktoner från Sápmi presenterar kören den stora mångfalden av jojk från olika samiska områden. Det är många vokala kulturskatter i Sápmi och kören har tagit fram några av dessa juveler, delar dem med publiken och låter de glittra. Fritt inträde. Plats Gamla kyrkan. Arrangör Staare 2018 och Östersunds församling.

Onsdag 7 och torsdag 8 februari (samma evenemang upprepas)

11.00 Staakebaalka - ett samtal om samisk trygghet i kyrkorummet via samisk formgivning Av och med Birgitta Ricklund och Anna-Stina Svakko. Plats Stora kyrkan, Östersund. Arrangör Härnösands stift

 

Se hela veckans program här: http://staare2018.se/program/festivalveckan/