Nu utses biskopsvalets elektorer 

2023-10-31 | Under november månad kommer alla kyrkofullmäktigen runt om i Härnösands stift att utse elektorer med rätt att rösta i biskopsvalet 2024. Totalt är det 189 elektorer, samt lika många ersättare, som ska utses.

Den som väljs till elektor ska vara lägst 18 år, döpt, medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i berörd församling/församlingar.

Hur många elektorer varje fullmäktige ska utse beror på hur många medlemmar 16 år och äldre, församlingen/församlingarna hade i slutet av april i år. Totalt i stiftet är antalet elektorer som utses lika många som antalet präster och diakoner som, vid samma tidpunkt, varit anställd i stiftets församlingar i minst sex månader.

Rätt att rösta i biskopsvalet har förutom utsedda elektorer och präster och diakoner i stiftets församlingar, även den som är anställd som präst eller diakon på stiftskansliet samt stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. Totalt omkring 400 personer.

Rösträtten gäller både nomineringsvalet den 27 februari när minst fem biskopskandidater ska utses och vid biskopsvalet den 22 april när ny biskop utses eller det avgörs vilka som går vidare till en andra valomgång. Alla med rösträtt har även möjlighet att föreslås kandidater vid nomineringsvalet.

I Härnösands stift finns 25 kyrkofullmäktigen som är högsta beslutande organ i ett pastorat eller i en församling som inte tillhör ett pastorat. Mer information om valet av elektorer har gått direkt till de lokala enheterna. 

Biskop Eva Nordung-Byström lägger ner staven för att gå i pension, vid en gudstjänst i Härnösands domkyrka lördag den 14 september.