Nomineringsvalet avgör vilka som kandiderar i biskopsvalet

Den 27 februari avgörs vilka som kan bli Härnösands stifts nästa biskop. Då inbjuds alla röstberättigade till nomineringsvalet som kommer att hållas i Sundsvall. 

För den som vill påverka valet av biskop är det viktigt att se till att vara på plats under nomineringsvalet. Det är enda tillfället som det finns möjlighet att nominera, det vill säga formellt föreslå kandidater. Samtidigt ges också möjlighet att mäta sina argument för en eller flera nominerade mot de andra röstandes. Även den som själv inte föreslår någon kandidat har chans att försöka övertyga de andra, om vem av de nominerade som är bäst lämpad för uppgiften som biskop i Härnösands stift.

Allt det här sker muntligt i den gemensamma samlingen i Sundsvall.

Efter att alla som vill har lämnat sina förslag om biskopskandidat och pläderingen för kandidaterna  avslutats genomförs en sluten omröstning, det vill säga att ingen kan se vad andra röstar på. Till biskopskandidater utses sedan de som vid omröstning får minst fem procent av rösterna, eller om möjligt minst fem personer. Förutsatt att de själva vill och att de klarar en behörighetskontroll.

Rätt att nominera kandidater, plädera och delta i nomineringsvalet har alla som har rösträtt i biskopsvalet. Det vill säga anställda som präster och diakoner i Härnösands stifts församlingar och på stiftskansliet, samt lika många elektorer som utsetts av församlingarnas fullmäktige. Till det kommer stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. Tillsammans är det omkring 400 personer

I början av februari får alla röstberättigade en personlig inbjudan till nomineringsvalet. Arrangemanget är inte ett offentligt arrangemang, alltså inte öppet för andra än de som har rösträtt.