Foto: Paul Jeffrey

Nödrop från Afrika

Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen.

Mer än 20 miljoner människor – lika många som bor i Sverige, Norge och Danmark tillsammans – är akut hotade av svält.

Den pågående hungerkatastrofen är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Svår torka de senaste åren har gjort att boskap har dött, skördar förstörts och bristen på mat och vatten är akut.
För första gången sedan 2011 har svält deklarerats officiellt av FN.

Nödrop från Sydsudan

Svenska kyrkans internationella arbete ökar stödet till Nigeria och Sydsudan för att förhindra att människor dör av svält.