En grusväg mellan två åkrar. I vägkanten står en blå skylt med bokstaven M för mötesplats.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Mötesplats stift och student (MSS)

Mötesplats stift och student (MSS) ingår som en obligatorisk del av utbildningen till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst.

Vad är MSS?

MSS - Mötesplats Stift och Student, är en obligatorisk förberedande kursdel som Utbildningsinstitutet kräver för att få ett stiftsintyg som bifogas ansökan till profilutbildning till Församlingspedagog, diakon, och präst. Dessa MSS dagar ska vara 8-10 till antalet, och är kostnadsfria för studenten och arrangeras av respektive stift där man lämnat in intresseanmälan. MSS ska vara fullgjord innan profilutbildningen påbörjas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala/Lund, enligt beslut av Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Intyg efter fullgjord MSS (minst 8-10 dagar) utfärdas av stiftet.

För kyrkomusiker måste MSS vara fullgjord för att få ut examensbevis.

Syftet med mötesplats stift och student är att:

 • Ge studenten tillfälle till reflektion kring kallelse, yrkesidentitet och tro.
 • Ge studenten möjlighet att lära känna stiftet genom information om stiftets arbete, kyrkliga rörelser och fromhetstraditioner.
 • Möta framtida blivande medarbetare inom de fyra yrkesprofilerna
 • Få möjlighet att reflektera över frågor/områden som är aktuella för Svenska kyrkan och lära sig mer om hur stiftet arbetar med dessa. 

Härnösands stift står för kurskostnad, logi samt resor enligt billigaste färdsättet till respektive MSS-kurs. Kom i håg att fylla i reseräkningsblankett och bifoga kvitton. 

All MSS behöver inte göras under samma år. Studenten tar själv ansvar för att MSS planeras och genomförs innan profilutbildningen påbörjas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut eller inför examensbevis för kyrkomusiker. Tips och support finns att få via resp profilansvarig.

​Hur får jag information om MSS?

Präst- och diakonstudenter får information av profilansvarig efter det att studenten blivit antagen som kandidat för stiftet.

Studerande till församlingspedagog får information vid det obligatoriska introduktionssamtal som blivande församlingspedagoger har med stiftets profilansvarig.

Studerande till kantor på folkhögskola och kyrkomusikstuderande vid högskola får information om intresseanmälan till sitt stift samt MSS vid utbildningsstart.

MSS i Härnösands stift

Sammanfattande regler för att göra MSS i Härnösands stift 

 • Du behöver göra minst 8 MSS-dagar för att få ditt intyg. Stiftet står för kostnaderna för upp till 10 dagar.
 • Det finns tre obligatoriska MSS-kurser;
  - Vårkursen, fre-sön i anslutning till Kristihimmelsfärdshelgen), 2022 är datumen 27-29/5 med tema "Att bygga församling"
  - Höstkursen, fre-sön helgen v 39, 2022 är datumen 30/9-2/10, med tema "Lärande och undervisning".
  - Grundutbildning i konfirmandriktlinjer, ges en gång under varje vårtermin, 2022 är datumen 25-27/3 i Sundsvall. 

Anmälan för dessa helger gör du via en länk som kommer i samband med e-postinbjudan. Helgerna har olika innehåll och det spelar ingen roll i vilken ordning du gör dem. 

- Totalt kommer du som student att få 7 av minst 8 MSS-dagar gjorda under de tre obligatoriska helgerna. Följande gäller för de fyra profilerna för den återstående MSS-dagen för att få sitt intyg:

Studerande till församlingspedagog kan delta på den årliga fortbildningen för pedagogisk personal, som vartannat år är Livsmod (fokus 0-13 år) och vartannat år Medvind (fokus konfirmand och ungdom). Under tiden du studerar på utbildningsinstitutet inbjuds du till ​församlingspedagogernas profilfortbildning som sker årligen. Anmälan via kurswebben, ange MSS som deltagande.

Studerande till kyrkomusiker kan delta vid någon av stiftets arrangerade fortbildningsdagar för musiker, vid något tillfälle som du själv väljer under till utbildningstid. Anmälan via kurswebben, ange MSS som deltagande. 

Kategorivisa fortbildningar 2022:

Mötesplats musiker 2022:

4/10 Härnösand, Domkyrkan.

​För anmälan till dessa kategorivisa fortbildningar anmäler du dig via kurswebben:​
Glöm ej att anmäla dig som MSS-deltagare så slipper du få en faktura efteråt.

Anmälan till obligatorisk MSS:

För anmälan till de två obligatoriska MSS-helgerna (vår- och höst helgerna) anmäler du dig enligt instruktion på den inbjudan som kommer inför varje helg. 

För anmälan till introduktionsutbildningen i konfirmandriktlinjer anmäler du dig på kurswebben, som vanligt anger du MSS som deltagande.                          ​

              
Har du frågor kring MSS och ditt upplägg så vänder du dig till din profilansvarig:

Blanketter

Reseräkningsblankett (glöm ej bifoga kvitton)