Möt författarna till boken om fiskarkapellen i Västernorrland

Välkommen till en föreläsning den 22 juni då författarna till boken om fiskarkapellen i Ångermanland och Medelpad berättar om sin utforskning av det unika kulturarvet längs Bottenhavets kust.

Boken som kom ut förra året ingår i ett flerårigt projekt som Härnösands stift bedrivit för att söka och sprida kunskap om de välbevarade fiskarkapellen från 1600, 1700 och 1800-talen.

Den 22 juni kl 18.00-19.30 på Mannaminne värdshus berättar författarna Daniel Olsson, Länsmuseet Gävleborg och Lars Nylander, Hälsinglands museum, om sin gedigna utforskning av fiskarkapellen.

Genom Daniel Olssons och Lars Nylanders undersökningar har ny kunskap om kapellen kommit i ljuset. Bland annat har byggnadernas ålder kunnat fastställas med hjälp av årsringsdaterade borrprover från väggarna.

Ingen annanstans i Sverige finns så många bevarade fiskarkapell som i Medelpad och Ångermanland. Kapellen är unika genom sina interiörer med rika vägg- och takmålningar från en tidsepok då sådant saknas. Sprungna ur Gävlefiskarnas säsongsfiskelägen har de också en helt egen historia, brukade för gudstjänster under sommarhalvåret och för förvaring av fiskeutrustning under vintern. 

I dag nyttjas fiskarkapellen sommartid för gudstjänster, dop och vigslar, samtidigt som de åskådliggör tidigare generationers hårda fiskarliv och vardagsnära gudstro.

Varmt välkomna till föreläsningen den 22 juni klockan 18.00 på Mannaminne värdshus i Nordingrå. Ingen föranmälan krävs.