Musikern och dansaren Ingrid Grahn framförde en gestaltning av Dag Hammarskjölds vägmärke ”Vägen valde dig” vid firandet av meditationsträdgården.

Meditativ trädgård internationellt uppmärksammad

Marielundskyrkans meditativa trädgård i Östersund är den första svenska trädgård som blivit medlem i Quiet Garden Movement. På Midsommardagen uppmärksammades detta med en fest i den meditativa trädgården.

Quiet Garden Movement är ett internationellt nätverk för trädgårdar världen över som erbjuder rum för stillhet, bön och meditation. Just nu är 19 länder anslutna, från Sverige i norr till Sydafrika i söder.

Det hela började för två år sedan när den spridda kommuniteten Väggrepp* i Östersund kom med idén att skapa sju meditationsplatser i Marielundskyrkans naturträdgård utifrån de sju verb som utgör kommunitetens livsregel. De sju verben är möta, stanna, se, lyssna, vänta, välja och vandra.

Under tiden gruppen höll på att färdigställa trädgården läste de i Kyrkans tidning om Quiet Garden Movement. Journalisten slutade artikeln med frågan: vilken blir den första svenska trädgården i nätverket? Väggrepp var inte sen med att anta utmaningen och under hösten 2014 blev trädgården som första svenska trädgård medlem i QGM.

Eftersom trädgården då var snötäckt valde man att vänta med lanseringen av medlemskapet till Midsommardagen, då man traditionsenligt alltid firar Skapelsens fest i Marielundskyrkan där trädgården ligger. Medlemskapet i QGM uppmärksammades bland annat genom att musikern och dansaren Ingrid Grahn framförde en gestaltning av Dag Hammarskjölds vägmärke "Vägen valde dig". Det vägmärket är en del av meditationsplatsen "vandra".

Festen avslutades med att prästen Madeleine Dahl, en av initiativtagarna till trädgården, som avskedspresent från församlingen fick plantera två äppelträd på meditationsplatsen "möta". Träden är en inspiration till att ständigt vittna om hoppet. Martin Luther lär nämligen ha sagt så här: "Om än världen skulle gå under imorgon, låt oss plantera vårt äppelträd idag!"

2015-06-24  

*Väggrepp är en gemenskap som vill vara en hjälp i denna strävan. Väggrepp/Veigrep är en del av Korsveirörelsen som finns i hela Skandinavien med små "filialer" på olika orter, bl a i Östersund.