Foto: Kristina Hellberg

Många vill vara konfirmand i Hede

I Hedebygdens församling kan man stoltsera med siffror på över 90 procent vad gäller deltagande i församlingens konfirmandarbete. Läs här vad verksamhetsansvariga ser som framgångsfaktorer.

Rune Vestlund, Ninni Dahlin Hedström, barn- och ungdomsledare samt Kjell Thuvall, kyrkoherde Hedebygdens församling
Rune Vestlund, Ninni Dahlin Hedström, barn- och ungdomsledare samt Kjell Thuvall, kyrkoherde Hedebygdens församling Foto: Kristina Hellberg

På frågan vad de höga siffrorna beror på kommer inte ett svar utan flera från de ansvariga för verksamheten.
– Jag tror inte det beror på att upplägget av vår konfirmandundervisning är särskilt unik, säger Rune Vestlund, pedagog och barn- och ungdomsledare. Det är andra bakomliggande orsaker. Jag skulle själv vilja lyfta att vi har fått en stabilitet tack vare vår kyrkoherde. Han är tillåtande och kreativ och litar på oss anställda. I arbetslaget är vi inte heller rädda för att hjälpa till och vara gränsöverskridande. Vårt uppdrag, det vi är här för, går före prestige, fortsätter Rune.

Kyrkoherde Kjell Thuvall å sin sida lyfter de båda barn- och ungdomsledarnas långsiktiga arbete.
– Rune och Ninni har jobbat länge i församlingen, de har en relation till konfirmanderna redan innan de blir konfirmander.

...det stöd vi får från stiftet i att utbilda våra "Unga ledare" kan också nämnas som en del i framgången...

Rune Vestlund

Ninni Dahlin Hedström, fritidsledare, lyfter även hon relationer som det centrala för framgången.
– Vi träffar alla barn hela vägen, berättar hon. Vi har Familjecentrum som vi erbjuder småbarnsföräldrar i samarbete med Fjällhälsan och kommunen. Rune besöker förskolorna och håller i sång- och musikstunder. Vi bjuder in till Sommarkollo när de går i årskurs 2 till 4. I samarbete med skolan har vi kill-och tjejsnack i årskurs 5 och 8. Det är numera schemalagt en gång i veckan. Rune och jag är kända ansikten för de flesta ungdomarna i bygden, de känner oss och vi känner dem.
– Vi får heller inte glömma att vi har fantastiska ambassadörer i våra Unga ledare, tillägger Rune
– Ja, det stöd vi får från stiftet i att utbilda våra "Unga ledare" kan också nämnas som en del i framgången, menar Kjell.
– Visst ser vi fortfarande i våra utvärderingar att några ungdomar skriver att det är konfirmandpresenterna som lockar, säger Rune. Det har dock minskat och vi ser allt fler som ger uttryck för att konfirmationstiden ger dem något mer än presenter.  

I Hede får du känslan av att kyrkan är mitt i byn på riktigt inte bara som en byggnad utan som en del av vardagen, samhället och livet. Konfirmationstiden är bara en av många mötesplatser.

2016-01-25
Kristina Hellberg

Tilde Dübbel med några av sina konfirmandkompisar

På besök hos Hedes konfirmander

När kyrkan är en självklar del i bygden blir även konfirmationen självklar. Så är det i Hedebygdens församling i Härjedalen. De ungdomar som inte deltar i församlingens konfirmandgrupp går att räkna på ena handens fingrar.