Foto: SKU

Många samlades på Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte

Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte pågår just nu i Örnsköldsvik. Under helgen ska en rambudget läggas och förslag fattas om hur man ska påverka Svenska kyrkan i olika frågor och inte minst ska ny förbundsordförande väljas.

I torsdags påbörjades riksårsmötet och det kommer att kommer att pågå fram till söndag. Mötet öppnades med ett inledningstal av nuvarande förbundsordförande Amanda Carlshamre.
– Vi ska ta krafttag för Svenska kyrkans unga tillsammans de här dagarna. Vi ska diskutera och samtala vitt och brett och fatta kloka, genomtänkta beslut, allt för att göra välden lite bättre och för att vara en organisation som finns till för barn och unga, där vi tillsammans får dela tro med Kristus i centrum. Svenska kyrkans unga är en organisation att vara stolt över.

Biskop Eva Nordung Byström är också med på riksårsmötet och hälsade välkommen till Härnösands stift. Hon påminde deltagarna om att stiftet ligger mitt i Sverige och att vi inte vill höra att vi bor i Norrland, utan mitt i Sverige. Avslutningsvis sade hon:
– Säg det till dig själv när du ser dig i spegel och säg det till dina medmänniskor när du ser dem i ögonen: Du vet väl om att du är värdefull. Ha ett gott och välsignat rikstårsmöte!

Schemat är fullspäckat och det kommer att bli många och långa timmar av förhandlingar och diskussioner. Total är 240 medlemmar från 13 olika distrikt på plats för att representera sina lokalavdelningar. Härnösands stift har fyllt sina 10 ombudsplatser och har dessutom ett antal funktionärer och värdar på plats. Totalt 35 personer.
­– Det är viktigt att vara med och påverka och det är också viktigt att vara med på mötet för att se hur många vi är och att vi kommer från hela landet. Det ger känslan ” är vi så här många, då kan vi vara med och påverka”, säger Emilia Holmlund, Svenska kyrkans ungas distriktsordförande i Härnösands stift

Svenska Kyrkans Unga vill påverka Svenska kyrkan. Därför kommer det under mötet att lyftas ett påverkansdokument med punkter som Svenska Kyrkans Unga vill att Svenska kyrkan ska ändra. Det innehåller bland annat kritik mot att alkohol används i representationssammanhang och kritik mot höga arvoden till förtroendevalda.
– Det handlar om att vi tycker att man inte ska gå in i ett förtroendeuppdrag för att tjäna pengar utan för viljan att tjäna varandra och Jesus Kristus, säger Emilia Holmlund.

Emilia berättar att redan på torsdagen blev det ”nattmangling” och att dagarna varit långa. Men stämningen är på topp och de orangea röstkorten används flitigt. Är det någon som inte förstår vad som händer under mötet finns det möjlighet att höja en stoppskylt, som ser ut som vägskylten. Då kommer en coach och förklarar vad som händer och mötet kan fortsätta.
– Jag tycker det är bra att vi ser till att alla kan hänga med. Det finns de som aldrig har varit på ett sådant här möte och vi vill ju att alla ska förstå vad som händer. Det är en demokratisk rättighet. Jag tror det finns andra styrelser som kan ta efter Svenska Kyrkans Unga på det här området, säger Emilia Holmlund.

På kvällarna varvar ungdomarna ner genom att gå på gudstjänst tillsammans. De firar mässan ”Överallt” varje kväll med lite olika innehåll. Det är Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift, som planerat gudstjänsterna. Det övergripande temat för gudstjänsterna är Klarsynthet.

På söndag kommer en ny förbundsordförande att utses. Amanda Carlshamre ska sluta efter fyra år på posten. Artikeln uppdateras när beslutet om ny ordförande är taget.

Maria Eddebo Persson
2017-08-05

Jakob Schwarz ny förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga har valt en ny förbundsordförande. I ett enhälligt beslut valdes Jakob Schwarz från Uppsala distrikt. "Jag vill vara medlemmarnas ordförande. Jag ser mest fram emot att träffa medlemmar och finnas till för dem" säger han i ett pressmeddelande.