Många nya ledamöter tar plats efter kyrkovalet

Efter den slutliga rösträkningen i kyrkovalet står det klart att mer än en tredjedel av de valda ledamöterna i stiftsfullmäktige är nya, jämfört med nuvarande mandatperiod. Till kyrkomötet har elva ledamöter från Härnösands stift valts in, åtta av dem är nya. Stiftet har fått ett mer mandat än tidigare och har nu elva av de 251 mandaten i kyrkomötet. 

När det gäller stiftsfullmäktige kan följande konstateras:
– Socialdemokraterna minskar något (-3 mandat) jämfört med förra valet, men är alltjämt den största gruppen, följt av Centerpartiet (-2 mandat) och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (+1 mandat).
– Vänstern i Svenska kyrkan utökar sina mandat (+3 mandat), och tar även plats som en ny grupp i många församlingar i Härnösands stift.
– Gruppen Öppen kyrka för alla tar plats i stiftsfullmäktige för första gången och Fria liberaler i Svenska kyrkan förlorar sin plats.
– Sex av de 59 ledamöter som tar plats i stiftsfullmäktige de kommande fyra åren har fått sitt mandat direkt av väljarna genom att de kryssats till en högre placering på listan.
– Knappt hälften av ledamöterna är kvinnor.

När det gäller kyrkomötet kan detta konstateras:
– Till kyrkomötet skickar väljarna i Härnösands stift elva ledamöter, av dem är åtta nya på posten.
– Bland ledamöterna från Härnösands stift är inte längre Sverigedemokraterna representerade. Socialdemokraterna förlorar en ledamot jämfört med innevarande mandatperiod. Politiskt obundna i Svenska kyrkan får ytterligare en plats. Borgerligt alternativ och Vänstern i Svenska kyrkan är nya som representanter för Härnösands stift. 
– Valresultatet för hela kyrkomötet visar att samtliga tre politiska partier som ställde upp backade. Socialdemokraterna (-6 mandat), Sverigedemokraterna (-5 mandat), Centerpartiet (-4 mandat) har förlorat mandat till förmån för de grupper som bildats speciellt för kyrkovalet.
– Drygt hälften av kyrkomötets 251 nyvalda ledamöter är kvinnor.

Härnösands stifts ledamöter i kyrkomötet, 2022-2025
Margareta Winberg (S), Östersund
Mikael Sjölund (S), Sollefteå
Lena Sjöberg (S), Sundsvall
Fredrik Eriksson, (S), Åre
Ann-Sofie Karlsson Ågren, (S), Örnsköldsvik
Christina Thernsjö (Ba), Sveg
Karin Stierna (C), Gåxsjö
Paul Höglund (C), Sollefteå
Leif Grip (POSK), Torp
Knapp Anna Eriksson (POSK), Härnösand
Marie Buhr (VISK), Örnsköldsvik

Nästan 37 600 personer i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen röstade i kyrkovalet. Det innebär ett valdeltagande på 17,7 procent, något lägre än det förra kyrkovalet. I hela landet var det närmare 1 miljon röstande, eller 18,4 procent av de röstberättigade.
 I det förra kyrkovalet var motsvarande siffra 19,1 procent, då en kraftig ökning mot tidigare val.

Slutligt resultat för kyrkomötet, Svenska kyrkans nationella nivå
Följ länken nedan för att läsa mer om det slutgiltiga resultatet i valet till kyrkomötet
Kyrkomötet, 2022-2025

Slutligt resultat stiftsfullmäktige, Svenska kyrkans regionala nivå
Följ länken nedan för att läsa mer om det slutgiltiga resultatet i valet till stiftsfullmäktige i Härnösands stift. Under fliken Valda ledamöter finns hela listan på utsedda ledamöter. 
Stiftsfullmäktige, Härnösands stift 2022-2025

Slutligt resultat kyrkofullmäktige, Svenska kyrkans lokala nivå
Även personrösterna i valet till kyrkofullmäktige är räknade och den slutgiltiga fördelningen av mandaten publicerad. Följ länken nedan för det slutgiltiga resultatet i valet till kyrkofullmäktige i församlingar och pastorat i Härnösands stift. Välj den församling eller pastorat som önskas.
Kyrkofullmäktige i församling eller pastorat 2022-2025

För att personrösterna ska ha effekt krävs att de motsvarar minst fem procent av antalet röster på den aktuella nomineringsgruppen.