Ett brokigt sällskap av olika nationalitet och ursprung spelar sällskapsspel och skrattar kring ett bord med rutig duk.
Foto: Linda Maria Thompson/IKON

Många församlingar ger stöd till flyktingar

Över hälften av församlingarna i Härnösands stift arbetar med olika typer av aktiviteter för flyktingar. Det kan vara allt från gemenskapsfrämjande aktiviteter som till exempel språkcaféer och utflykter till materiellt bistånd som klädutdelning och ekonomiskt bistånd.

Projektet för flykting- och integrationsfrågor förlängt

Stiftsstyrelsen beslutade våren 2016 att förlänga projektet för flykting- och integrationsfrågor till våren 2018. Ny kontaktperson är stiftsdiakon Lena-Marie Oikarinen.

– Det kan också handla om integration i gudstjänsten. Att församlingen har biblar på andra språk, att söndagens texter läses på andra språk än svenska och att de asylsökande särskilt bjuds in till gudstjänsterna, säger Inger Silfverdal, stiftsdiakon för flykting- och integrationsfrågor.  

Frostvikens församling som är en liten församling med endast en präst och en kantor anställd har både språkcafé och klädutdelning till flyktingar, som de anordnar tillsammans med andra föreningar i bygden.
– Det är vanligt att församlingarna samverkar med Röda korset och hembygdsföreningen om sådana här frågor, säger Inger Silfverdal.  

Men det är inte bara de asylsökande som får hjälp i stiftet. Flera församlingar, till exempel Östersund, Brunflo, Sundsvall och Örnsköldsvik har särskilda stöd för fattiga eu-medborgare som kommer hit och tigger.
– De hjälper dem att få ett drägligt liv. Det kan handla om att de får någonstans att bo tillfälligt, något att äta och möjlighet att duscha, säger Inger Silfverdal.  

Härnösands stift ska i sin tur stötta församlingarna som arbetar med flyktingfrågor och stiftsstyrelsen såg redan 2013 ett behov av att främja flykting- och integrationsfrågor och skapade en treårig projekttjänst. Församlingarna i stiftet har möjlighet att söka tre olika sorters bidrag för flyktingfrågor och har möjlighet att få konsultativt stöd via Inger Silfverdal.
– Vi anordnar också olika typer av temadagar med aktuella ämnen i flykting och integrationsfrågor för att efter bästa förmåga rusta församlingarna i deras arbete med flyktingar, säger Inger Silfverdal.  

Maria Eddebo Persson
2015-04-14

Gunnel Kindahl ger Shankaron Mohamed tips på hur man stickar under "Café Dama" ett Café för kvinnor som vill prata svenska och handarbeta. Shankaron Mohamed kom till Sverige från Somalia som asylsökande i 2013. 2015 kom hennes man och deras 4 barn, fem, sju, nio och elva år gamla.

Flykting och migration

Omsorg om medmänniskan är Svenska kyrkans ansvar och uppdrag. Svenska kyrkan möter människor på flykt längs hela flyktvägen. Vi ger akut stöd och arbetar långsiktigt för en värld i fred och rättvisa. Att välkomna alla oavsett bakgrund och religion är en viktig del av den kristna identiteten

Många asylsökande, exempelvis Mahmoud (längst till vänster) har valt att engagera sig i församlingens verksamhet. Klädutdelningen sköts numera av de asylsökande själva.

Guds hand i Gudmundrå

Vad är praktisk kristendom? I Gudmundrå församling innebär det bland annat cyklar, vinterkläder, innebandy, svenskundervisning och något att göra för de nya flyktingarna på orten.