Foto: Pixabay

Månadens bön i oktober 2022

Till dig Jesus, bär vi
i bön fram våra barn.
Vi ber för de skygga och ensamma,
de glada, livliga
och utåtriktade,
för sent utvecklade,
de klena och handikappade,
de rikt begåvade och de
alltför brådmogna.
Vi ber för de mörkrädda barnen.
Vi ber för de svårfostrade,
för de alltför omhuldade
och de alltför formbara,
men framför allt för
de ovälkomna barnen.
Ge dina små bröder och systrar
saga och sång, lek och skratt,
färger och ljus,
allt vad de behöver för kroppens
och själens sunda växt.
Lägg dina händer på dem
och välsigna dem.
Hjälp oss att hjälpa dem.

Bön 669 ur Bönboken tradition och liv.