Foto: Robert Collins

Månadens bön i oktober 2020

Du gode Gud, vi tackar dig nu
för hälsa och vänskap - 
allt sådant ger du -
för goda tankar och goda ord, 
för sanning och kärlek
och skönhet på vår jord. 

Bön 675 i Bönboken, tradition och liv.