Foto: Pixabay

Månadens bön i juni 2023

GUD,
tack för sommaren.
Låt den slå sitt ljusa
valv över våra liv,
som en katedral som
påminner om dig,
som skapar och ger liv.

Tack för sommaren.
Låt den medföra rekreation
i våra liv,
nyskapelse, återställelse
och förnyelse.
Låt våra liv bli till en katedral
som påminner om dig,
du vårt ursprung och vårt mål.

Låt din Andes vind
spela på alla våra slumrande
möjligheters strängar
och förnya oss i alla våra
relationer.

Låt oss vandra sommarens dagar
med Jesus som medvandrare
och vägvisare,
och hjälp oss att tillsammans
med honom
upptäcka rastplatserna
vid vägkanten.

(Bön 527 i Bönboken, tradition och liv)