Någon ligger i en hängmatta i solen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Månadens bön i juli 2024

Gode Gud, du är Herre
över både vila och arbete. 
Låt mig få glädje och krafter 
av min semester. Hjälp mig att 
med alla sinnen uppleva den
underbara värld du skapat. 
Hjälp mig att verkligen komma
tillrätta med mig själv. Du är
alltid densamme. Följ mig vart
jag än går, var med mig i både 
stillhet och oro. Förnya mig 
och ge mig trygghet i dig. 

Bön 559 i Bönboken tradition och liv