Foto: Pixabay

Månadens bön i februari 2024

Herre, du ger mig stor lycka.
Lyckan att få älska och få bli 
älskad. Herre, Du ger mig stor 
oro. Oron över att något skall 
hända min älskade. Tack Herre
för lyckan och oron. Tack för att
du vakar över oss. 

Bön 148 ur Bönboken, tradition och liv.