Foto: Pixabay

Månadens bön i februari 2019

Med vår längtan efter ljus och värme
kommer vi till dig, 
vår Gud, och ber:

Välsigna de ljus vi bär fram inför dig.
Välsigna det ljus de får sprida.
Tänd hoppets och kärlekens ljus inom mig
och håll mig tätt, tätt till din sida. 
Fördriv alla skuggor, gör natten till dag
och hjälp att jag får under färden
ett Kristusljus vara för världen. 

Bön 139 i Bönboken Tradition och liv