Två skrattande tonårstjejer i vårvinterskog
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Månadens bön februari 2016

Fader jag vill tacka dig för de människor jag kommer att möta
eller på annat sätt stå i kontakt med idag.
Även om de är få, så vill jag tacka dig för dem.
Tack Herre för de gränslösa möjligheter du gett varje människa.
Tack för att vi får omvandla en del av det goda hos oss under den här dagen till någon annans glädje.

Christina Molin
ur "Att komma Gud så nära"