Foto: Pixabay

Månadens bön augusti 2020

Fyll mig med hopp inför framtiden, för mig och för hela världen.

andaktspärlor

Gud,
ge mig styrka att börja om på nytt,
att se varje ny dag som en möjlighet.
Hjälp mig våga tro på mig själv
och min förmåga.
Fyll mig med hopp inför framtiden,
för mig och för hela världen.
Amen

Ur boken "andaktspärlor" av Lena Petersson & Göran Söderqvist

En ljusbärare i smide mot en mörk tegelvägg. Många ljus är tända.

Månadens bön

Läs denna och tidigare månaders böner. Klicka på respektive bild för att komma till bönen för den månaden.

Ett par händer knäppta till bön.

Bön

Bönen är ditt hjärtas samtal med Gud. Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet. Bönen har inga gränser, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be när som helst, hur som helst och om vad som helst.