Foto: Pixabay

Månadens bön augusti 2020

Fyll mig med hopp inför framtiden, för mig och för hela världen.

andaktspärlor

Gud,
ge mig styrka att börja om på nytt,
att se varje ny dag som en möjlighet.
Hjälp mig våga tro på mig själv
och min förmåga.
Fyll mig med hopp inför framtiden,
för mig och för hela världen.
Amen

Ur boken "andaktspärlor" av Lena Petersson & Göran Söderqvist