Närbild på blåsippa
Foto: Kristina Strand Nilsson/IKON

Månadens bön april 2016

Herre, tack för blåsipporna och fåglarna som kommer tillbaka. Tack för livet som föds på nytt och på nytt. Tack för ljuset och tveksam solvärme. Tack för ännu en vår, herre, fyll också mig med nyskapelsens kraft.

Caroline Krook
ur "Bön helt enkelt"

En ljusbärare i smide mot en mörk tegelvägg. Många ljus är tända.

Månadens bön

Läs denna och tidigare månaders böner. Klicka på respektive bild för att komma till bönen för den månaden.

Ett par händer knäppta till bön.

Bön

Bönen är ditt hjärtas samtal med Gud. Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet. Bönen har inga gränser, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be när som helst, hur som helst och om vad som helst.