Foto: Magnus Aronsson

Luther uppmärksammas i församlingar

Runt om i Sverige anordnas olika evenemang för att uppmärksamma reformationsåret. I Ådalsbygdens pastorat har man en studiecirkel om Luther.

– Vi har en mycket engagerad medarbetare, Sven Palmquist, som leder studiecirkeln. Den har pågått under hela 2016 och innehållit samtal om Martin Luther och hans betydelse för reformationen, säger Jan Sjöberg, tf kyrkoherde i Ådalsbygden.

De kommer också att sammanställa en utställning som kommer vandra rund i pastoratets kyrkor under 2017.

Vad betyder Luther för dig?
– Luther som teolog är inte särskilt viktig för mig personligen. Han var oerhört viktig för sin tid och i sin kyrka genom att betona Bibelns auktoritet och Guds nåd som enda grund för frälsningen. I mitt och min kyrkas liv finns Luthers betydelse som en bakgrund, ett arv, men det 21:a århundradet ställer oss inför helt andra existentiella frågor än på 1500-talet. Jag har dock märkt att det lutherska arvet är mycket mer levande hos en del av våra systerkyrkor på kontinenten och i Afrika. Själv tror jag att vi måste söka vår tids svar i samtal med våra ekumeniska partnerkyrkor. Men reformationsjubileet är här viktigt. Det har ju till och med lett till att påven kommer till Sverige för att delta i firandet, ett tecken så gott som något.

Maria Eddebo Persson
2016-10-18