Foto: Pixabay

Lucia – och rätten att forma sitt eget liv

Lucialegendens tusenåriga rötter påminner om kvinnors utsatthet – i världen och i dag. Hur kvinnors rättigheter ifrågasätts, hur kvinnors liv och hälsa hotas. Här skriver biskop Eva Nordung Byström tillsammans med Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella chef, om ansvaret att säga ifrån när kvinnors möjligheter begränsas: "Därför stödjer Act Svenska kyrkan arbete över hela världen för att stärka flickors och kvinnors rätt till värdighet och makt över sitt eget liv."

Legenden om Lucia som levde på Sicilien på 300-talet berättar om en modig ung kvinna. Hon hävdade rätten att få bestämma över sitt eget liv, sin egen kropp och sin tro. Lucia bröt mot det som förväntades av henne som kvinna.

Legenden berättar att hon protesterade mot att bli bortgift och när trolovningen bröts, blev den tilltänkte mannen kränkt. Han anmälde henne till ståthållaren, som var känd för sin förföljelse av kristna. Lucia tillfångatogs och blev torterad men vägrade ge upp sin tro. Då dömdes hon att säljas till en bordell. Berättelsen om Lucia vittnar om en kvinna som hotas för sin tros skull och utsätts för sexuellt våld. När hon ändå inte underkastar sig, blir hon avrättad.

Enligt FN är mäns våld mot kvinnor en av de främsta orsakerna till ohälsa hos kvinnor.  Världshälsoorganisationens (WHO) globala studie visar att var tredje kvinna i världen någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en närstående. Idag kämpar kvinnor och män tillsammans över hela världen och följer Lucias strävan för att få leva sina liv fria från förtryck, och för rätten till självbestämmande. I vissa fall handlar det fortfarande om rätten att få välja tro, att få gifta sig med den man vill eller låta bli, att få skilja sig, och om rätten till egendom och arv. I andra fall handlar det om att få göra sin röst hörd, och få samma rättigheter och möjligheter.

Många kvinnor som står upp för sina rättigheter utsätts för hot, trakasserier och våld – ibland med dödlig utgång. Trots detta fortsätter många kvinnor och flickor att hävda sin rätt, precis som Lucia.

Många kvinnor som står upp för sina rättigheter utsätts för hot, trakasserier och våld – ibland med dödlig utgång. Trots detta fortsätter många kvinnor och flickor att hävda sin rätt, precis som Lucia. De låter sig inte tystas.

Runt om i världen har kyrkor och andra religiösa institutioner ett stort inflytande på sociala normer. Det inbegriper förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt, och vad män och kvinnor kan och får göra. Som kyrka har vi ett ansvar att säga ifrån när de förväntningarna skadar och begränsar kvinnors valmöjligheter. Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild med samma rättigheter. Därför stödjer Act Svenska kyrkan arbete över hela världen för att stärka flickors och kvinnors rätt till värdighet och makt över sitt eget liv, sin kropp och sin framtid.

Lucia är en symbol för alla som gått före. Hon inspirerar oss och inger hopp till alla kvinnor som följer hennes fotspår och alla som kämpar för att flickor ska ha rätt och möjlighet att forma sina liv.

Vi har alla ett ansvar att agera när kvinnor förnedras och begränsas. Vi behöver se och utmana ojämställda strukturer i vår vardag.

Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift
Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan

Fakta om flickor i världen

Varje dag blir 30 000 flickor under 18 år bortgifta.

Varje dag könsstympas 10 000 flickor.

Fler än 780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa och skriva. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.

Act Svenska kyrkan är namnet på Svenska kyrkans biståndsverksamhet.