Foto: Kerstin Stickler

Livets vatten i Gåxsjö

”Upp ur vilda, djupa vatten lyfte skaparen liv och land. Markens djur och himmelns fåglar, man och kvinna skapte han. Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här” (SvPs 386).

Nog är det lätt att börja sjunga när man ser kyrkan vid Gåxsjöns glittrande vatten en skön sommardag.

Gåxsjö kyrka från 1886 byggdes när Gåxsjöborna ville bilda en egen församling, övergav Hammerdal och fick rikskollekt för ändamålet. Den som går in i kyrkan kanske stämmer upp i sång igen, den vitmålade träkyrkan lovordas för sin fina akustik.  

#heligahusihärnösandsstift

Webbplatsen Upplev Gåxsjö tar dig med in i kyrkan. Där kan du också möta församlingsrådets ordförande som berättar om Gåxsjö kyrka.