Leda förändring i Svenska kyrkan

Luleå stift har i samverkan med Härnösand, Uppsala och Stockholms stift tagit fram ett gemensamt utbildningsmaterial för att rusta förändringsledare i deras förändringsprocesser. Här kan du läsa mer och ladda ner en digital version av materialet.

Engagerade och aktiva ledare som får med sig människor i riktning mot målet är en förutsättning för att lyckas med en förändringsprocess.

Syftet med utbildningsmaterialet är att bidra till att höja kompetensen kring förändringsledning i samband med indelningsförändringar, men materialet kan även användas som stöd i andra utvecklings- och förändringsprocesser - till exempel i utvecklingen av gudstjänstlivet eller konfirmandarbetet.

Beprövade modeller
Materialet består av kända och beprövade modeller i kombination med metoder som har utvecklats specifikt för Svenska kyrkan. De presenteras med illustrationer, förklaringar och förslag på tillämpning. Bokens innehåll kan användas som underlag i utbildningar och gruppövningar, liksom ett reflektionsverktyg för att utveckla det egna ledarskapet.

En kokbok
Materialet behöver inte läsas från pärm till pärm. Se innehållet som en kokbok där ni bekantar er med de metoder som väcker ert intresse. Använd de ingredienser som ni behöver i ert sammanhang för att skapa det recept som främjar er egen unika förändringsprocess.