Foto: Mikael Damkier

Leda förändring

Det är inte organisationer som förändras. Det är människor som gör det, eller inte.

Medarbetare och andra berörda behöver få hjälp att inse orsakerna till förändringen, känna att de behärskar förändringen och att det finns verktyg för att prestera i förändringens riktning. Risken är annars stor att människor blir kvar i ”gamla hjulspår” och förändring uteblir.  

Känslomässiga reaktioner som oro, förnekelse, förvirring och engagemang är en realitet under en förändringsprocess. ”Vad kommer att hända med mig? Kommer förändringen påverka min vardag? Hur kan jag bidra?” 

Medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor behöver känna tilltro till processen så att de vill arbeta för och stödja det gemensamma pastoratets bästa.

Ledningens kommunikation ska bidra till att skapa förståelse och förtroende och den behöver planeras och samordnas så att alla får del av samma berättelse om vad som ska hända och varför.

Interimsstyrelse och berörda kyrkoherdar behöver själva dela en gemensam målbild för förändringsarbetet och vara överens om planen för att nå dit. Först då kan de ta sitt ledaransvar och hjälpa människor att bidra in i det nya. 

Använd dialogmetoder för att involvera och ta vara på kunskap hos medarbetare och för att generera kreativa lösningar fokuserade på de nya förutsättningarna. Planera din kommunikation som en integrerad del av omställningsprocessen.

Informationshinken är alltid full, antingen med fakta eller med rykten. Transparens är viktigt för att undvika rykten och egna berättelser om orsaker och vad som kommer hända.