Kyrkomötets ledamöter utsedda

När rösterna i valet till kyrkomötet sluträknats är det klart att fyra nomineringsgrupper delar på de tio platser som tillfaller Härnösands stift mandatperioden 2018-2021. Följande ledamöter är utsedda:

Socialdemokratern, 6 mandat
Margareta Winberg (ny ledamot), Östersund,Tommy Eriksson, Sundsvall, Sven-Erik Bodén, Sollefteå, Ann-Sofie Karlsson Ågren (ny ledamot), Örnsköldsvik, Leif Nilsson, Ytterhogdal, Veronica Litström (ny ledamot), Kramfors.

Centerpartiet, 2 mandat
Bartlomiej Szulc, Bräcke, Märta Brita F Svensson, Njurunda (båda är nya ledamöter).

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 1 mandat
Leif Grip, Fränsta

Sverigedemokraterna, 1 mandat
Sara Seppälä, Kramfors (ny ledamot).

Tre grupper – Borgerligt Alternativ, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Frimodig kyrka – har förlorat sina platser på Härnösands stifts bänk.

Totalt i hela kyrkomötet är det 15 nomineringsgrupper som får dela på de 251 mandaten. Socialdemokraterna är den största gruppen med 76 mandat. Följt av Partipolitiskt obundna med 43 mandat, Centerpartiet med 34 mandat, Sverigedemokreterna med 24 mandat och Borgerligt Alternativ med 22 mandat.

Se hela mandatfördelningen i kyrkomötet här