Foto: Magnus Aronsson

Kyrkomötet uppmanar till att undervisa och lära

Årets kyrkomöte avslutades med en uppmaning till hela Svenska kyrkan om en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande. – Det är hög tid att vi likt folkkyrkoteologerna tar tag i vår samtid ur ett kristet teologiskt perspektiv, framhöll biskop Eva Nordung Byström då hon introducerade ett seminariepass om mötets tema undervisning.

Den långsiktiga satsningen på lärande och undervisning beskrevs av många som livsviktig för Svenska kyrkan. Bakgrunden tecknade biskop Eva Nordung Byström i sin introduktion. Hon menade att undervisning om kristen tro inte bara har försvunnit från hemmen och skolan, utan gradvis även från kyrkan själv. Kanske av rädsla för att bli betraktade som ovetenskapliga eller som ett försök att vara mindre stränga och fördömande.
– Det har gjorde oss otydliga och utslätade, mer allmänmänskliga i vår förkunnelse, samtidigt som undervisningen om bibelns berättelser och kristen tro blivit vagare och delvis försvunnit, menade hon.
– Därför behöver vi nu satsa brett och djupt på lärande och undervisning i vår kyrka, både för oss själva, våra medlemmar och ut i vårt samhälle.
– Vår kyrkas existens vilar på missionsbefallningen, men också på ansvaret att ta emot detta uppdrag och att gå ut med det. Vi måste föra budskapet vidare, avslutade hon sitt tal.

Den kraftsamling som är tänkt att initieras under kommande år byggs kring målbilder daterade tio år framåt. Det handlar alltså om ett långsiktigt arbete och till stor del om ett förhållningssätt. Det ska komma till uttryck i alla de möten som redan görs, genom medverkan på andra arenor än de egna och genom utnyttjande av digital teknik. Den omfattar allt från det individuella mötet i den lokala församlingen till det digitala materialet som finns på nätet.

I kyrkomötets uttalande beskrivs uppdraget så här:
Tillsammans i Svenska kyrkan behöver vi lära och undervisa om bibelns berättelser och kristen tro samt om anknytningar och samband mellan människors livsfrågor och bibelns berättelser, synliggöra kristen etik och den kristna trons bidrag för rättvisa, fred och försoning samt tolka och uttrycka kristen tro så att dess förmåga att ge oss människor mening och livsmod blir tydlig i vår tid. Med andra ord, vi behöver redovisa grunden för vårt hopp (1 Petrus 3:15).

Det var första gången som kyrkomötet genomfördes tematiskt. Det innebar att alla motioner till mötet berörde lärande och undervisning och att de stiftsvisa överläggningarna byggdes upp som seminarier kring temat. Det innebar också att samtliga utskotts beredningsarbete rörde ämnet. Uttalandet som kyrkomötet utmynnande i hade alltså belysts utifrån varje utskotts specifika område och diskuterades därefter grundligt av ledamöterna.

I uttalandet uppmanar kyrkomötet församlingar, stift och den nationella nivån till en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande. Vid kyrkomötets avslutning överlämnade kyrkomötets presidium uppmaningen till biskoparna i form av en budkavle till var och en.

Kajsa Åslin
2019-11-25

Kyrkomötets uttalande om undervisning

Kyrkomötet uppmanar hela Svenska kyrkan till en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande.

Händer som håller i anteckningsblock och penna.

Pressrum

I pressrummet hittar du pressmeddelanden, bilder och kontaktuppgifter.