Kyrkkaffe i biskopsgården på söndag

Söndag 14 april, på palmsöndagen, är det biskop Eva Nordung Byström som predikar vid gudstjänsten i Härnösands domkyrka. Efteråt bjuds gudstjänstbesökarna till biskopsgården på kyrkkaffe.

Det är tradition i Härnösands stift att biskopen håller i en av påsktidens söndagsgudstjänster i domkyrkan. Och efter gudstjänsten bjuder biskopen alla gudstjänstbesökare på kaffe i biskopsgården.
– Jag tycker det är trevligt att öppna vår fina biskopsgård för allmänheten. Palmsöndagen är en lämplig dag för det, eftersom vi då avslutar årets fasteinsamling i Svenska kyrkan. Det ger oss möjligheten att i dubbel bemärkelse mötas för en god sak, säger Eva Nordung Byström.

I samband med kaffet görs en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete och fastekampanjen Samma himmel – samma rättigheter, för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv. 

Kajsa Åslin
2019-04-08