Kyrkkaffe i biskopsgården på palmsöndag

Söndag 10 april, på palmsöndagen, är det biskop Eva Nordung Byström som predikar vid gudstjänsten i Härnösands domkyrka. Efteråt bjuds gudstjänstbesökarna till biskopsgården på kyrkkaffe.

Det är tradition i Härnösands stift att biskopen håller i en av påsktidens söndagsgudstjänster i domkyrkan. Och efter gudstjänsten bjuder biskopen in alla gudstjänstbesökare till kaffe i biskopsgården.
– Jag tycker det är trevligt att öppna vår fina biskopsgård för allmänheten. Palmsöndagen är en lämplig dag för det, eftersom vi då avslutar årets fasteinsamling i Svenska kyrkan. Det ger oss möjligheten att i dubbel bemärkelse mötas för en god sak, säger Eva Nordung Byström.

I samband med kaffet görs en insamling till Act Svenska kyrkans biståndsarbete för människor som är i hungersnöd, är på flykt från kriget i Ukraina eller av annan anledning lever i utsatthet. Årets insamling under fastetiden, Svenska kyrkans fasteaktion, känns igen under namnet Dela lika under samma himmel.

Söndagens gudstjänst i domkyrkan kan även följas i direktsändning via hemsidan för Härnösands pastorat.