Kyrkans dilemma handlar om öppenhet kontra struktur

Öppenhet kontra struktur. Kaos kontra ordning. Teologi kontra organisation. Kyrkans dilemma kan kläs i olika ord men slutsatsen är densamma. – Ett dilemma kan inte lösas, det måste man hantera och leva med, säger Niclas Blåder, docent i systematisk teologi.

Hans poäng är att teologi berör organisatoriska frågor, att det alltid gjort så och att kyrkan genom tiderna pendlat mellan de båda ytterligheterna.
– Kyrkan försöker med ena handen strukturera och organisera. Med den andra handen försöker den visa sig som något radikalt annorlunda, något öppet, inbjudande och tillåtande.
– Kyrkan lever i den spänningen. Den är som samhället, taket måste lagas och räkningarna betalas. Samtidigt finns en mängd bibelord som säger att kyrkan är något annat än samhället i övrigt, ett slags alternativ.
Niclas Blåder menar att den spänningen synts genom kyrkans hela historia.
– Bygger vi en kyrka så bygger vi en struktur, en organisation och en ordning. Vi kan se i evangelierna att det fanns en ordning redan från början, som att Jesus sa till lärjungarna att de skulle gå ut två och två eller som att han utsåg en person till att vara den som skulle bygga en kyrka.

Ett förhållningssätt

Inom kyrkan i dag finns förstås olika åsikter om den här spänningen, om var tyngdpunkten ligger och var den borde ligga. Olika grupper drar åt olika håll.
– När vi ser en försämrad ekonomi och överväger vilka prioriteringar som behöver göras, då börjar vi fundera mer på det här dilemmat, det blir mycket tydligare. Och alla ser sig som förlorare.
Men Niclas Blåder anser att båda ytterligheterna är lika ”rätt”, lika kyrkliga och lika teologiska, både öppenheten och strukturen krävs för att vara kyrka. I olika frågor kan kyrkan befinna sig på olika ställen på skalan, men sammantaget tycker han att det är mittpunkten som gäller.
– Det är viktigt att inte i alla frågor befinna sig på ena sidan, det är viktigt att vara rörlig och att veta var man står just nu och var mittpunkten finns.
– Det handlar om ett förhållningssätt. Ett dilemma kan inte lösas, det måste man hantera och leva med, fortsätter han.

En kristen logik

Han menar att förhållningssättet kräver en kristen logik: Jag måste handla men kan inte strunta i de andra – alla måste med, alltså krävs att jag lyssnar och tar ansvar för helheten, även för förlorarna.
– Ett annat viktigt förhållningssätt är det att vara en reflekterande praktiker, att tänka kring varför jag gör som jag gör. Men då krävs tillit, om man verkligen ska blotta sig, kunna vrida o vända på saker, då behöver man känna tillit.
Hm… det låter ju inte så enkelt. Hur anser du att man bygger tillit?
– Inte genom likhet! Jesus valde lärjungar som var olika, som tänkte olika och som behövde kompromissa för att komma fram till något gemensamt, svarar Niclas Blåder.
Men han har också ett mer strukturerat svar:
Tillit skapas genom gemensam kunskap och kända ordningar, genom kyrkoordningens regelverk, församlingsinstruktionen och gemensamma mål. Tillit skapas också genom goda relationer, genom god atmosfär och trygga mötesplatser, genom att kunna vila i sin roll och en vilja att växa gemensamt i tron.

Föreläste på konferens

Den här artikeln bygger på en föreläsnings som Niclas Blåder höll under en konferens i Sundsvall i början av juni. Konferensens med temat – att hålla samman identitet, struktur och teologi – var en del i arbete med att utreda nya pastoratsbildningar i Härnösands stift. Niclas Blåder är docent i systematisk teologi och har tidigare arbetat på Svenska kyrkans forskningsenhet. Han är nu anställd som stiftsprost på Stockholms stift. Tidigare i år kom han ut med boken Tillitens gemenskap – teologiska och praktiska reflektioner om kyrkoråd (Verbum 2019).

Kajsa Åslin
2019-07-01 

En konferens på vägen till nya pastorat

I början av juni arrangerades konferensen Att hålla samman identitet, teologi och stuktur med ett 60-tal medarbetare från församlingar i Härnösands stift. 

I en rapport sammanfattas kort de utgångspunkter som konferensen byggde på, visas hur deltagarna jobbade och presenteras ett resultat i form av fyra ledkryss. Sammanfattning konferens juni 2019