Kyrkans ansvar vid sexuella övergrepp

Kyrkans grundläggande förhållningssätt är att sexuella övergrepp är oacceptabla och att vid misstanke om brott ska anmälan göras. Sexuella övergrepp strider mot kyrkans uppdrag och människosyn.

– Kyrkan måste ta problemet på allvar. De människor som har sådan erfarenhet måste bli trodda och tagna på allvar, säger Mona Bentsen, personalkonsulent och kontaktperson för sexuella övergrepp vid Härnösands stift.
 
Svenska kyrkans riktlinjer för hantering av sexuella övergrepp är ett stöd vid situationer där övergreppen begåtts av personer som i någon form representerar kyrkan.
– Även om riktlinjerna behandlar vad som gäller vid övergrepp som begåtts av kyrklig personal är det självklart att förhållningssättet som beskrivs gäller på samma sätt om övergreppet utförts av andra personer, säger Mona Bentsen.

Kyrkan ska vara den svages försvarare och ska i sin handläggning ställa sig på den utsattas sida samtidigt som förövaren ska bli sakligt och rättvist behandlad. Kyrkan ska visa respekt för lagstiftningen och får inte åsidosättas med hänvisning till evangeliet. Kyrkan ska vara en trygg plats för både medarbetare och besökare och kyrkan ska ansvara för kompetent handläggning av frågorna.
 
Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från sexuella trakasserier i form av ord och/eller handling till olika slag av våldtäkt. Detta är oavsett om handlingen är brottlig eller enbart moraliskt klandervärd.
 
Läs riktlinjerna här: