Kyrkan är öppen för dig – även i orostider

BISKOPEN SKRIVER | Det nya coronaviruset har skapat en allvarlig situation i världen och i vårt land. Olika länder gör olika bedömningar av hur situationen ska hanteras. Även kyrkor agerar olika. För oss i Svenska kyrkan är det viktigt att så långt möjligt, utifrån expertmyndigheternas rådgivning, fortsätta bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi på olika sätt ska finnas för människor som känner oro och söker trygghet.

Vi fortsätter att fira gudstjänster och andakter men gör de anpassningar som krävs. Det ska mycket till för att vi skulle upphöra att visa på det hopp som vår tro bär. Att kyrkans klockor ringer, att vi tänder våra ljus och fortsätter att fira gudstjänst även i orostider är ett starkt och levande vittnesbörd om det. Därför har gudstjänsten och bönens en viktig betydelse och plats i kyrkan och i samhället.

Även de kyrkliga handlingarna – dop, vigsel och begravning – kommer att genomföras som planerat. Men med hänsyn tas till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten angett behöver kretsen av deltagare begränsas. Stöd för delaktighet via direktsändning eller film kan erbjudas.

Jag har även gett några konkreta råd när det gäller gudstjänsterna. Vid nattvardsfirande kommer gudstjänstdeltagarna uppmanas att inte dricka ur nattvardskalken utan endast doppa brödet i vinet. Och den som vill kan helt avstå från vinet, enligt Svenska kyrkans tradition kan vi ta emot hela Kristus även endast i brödets form. Jag har också rekommenderat att gudstjänstdeltagarna uppmanas att undvika nära kroppskontakt och inte ta varandra i hand, fridshälsningen som är en del av gudstjänsten går att genomföra på annat sätt. 

Det ska mycket till för att vi skulle upphöra att visa på det hopp som vår tro bär. Att kyrkans klockor ringer, att vi tänder våra ljus och fortsätter att fira gudstjänst även i orostider är ett starkt och levande vittnesbörd om detta.

Biskop Eva Nordung Byström

Som biskop har jag ett övergripande ansvar för gudstjänstfirandet i det här stiftet. Men ytterst ansvarig i varje församling är kyrkoherden. Det är alltså den lokala kyrkoherden som avgör hur verksamheten är möjlig att genomföra.

Kyrkans och församlingarnas miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Det är angeläget att verksamheter och lokaler kan fortsätta att vara öppna, trygga och tillgängliga. Självklart med hänsyn till de förhållningsregler vi får från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det innebär bland annat att vi som är verksamma i kyrkan är observanta på förkylningssymptom i närtid, stannar hemma när vi är sjuka eller krassliga och avstår sociala kontakter som kan sprida smitta. Och det samma uppmanar vi andra att göra.

Till sist vill jag understryka omsorgen om varandra. Jag tror den behövs för att samhället ska fungera, inte minst i tider då det lätt blir hårt och omänskligt. Den omsorgen gäller oss här hemma lika mycket som människor långt borta. Låt oss därför ihärdigt fortsätta att be för vårt samhälle och vår värld.

 Biskop Eva Nordung Byström

Texten uppdaterades 2020-04-08

Vi tänder vårt böneljus och ber

Gud, i tider av oro, ge oss sinnesro,
I vår otrygghet, omslut oss med trygghet.
Lugna vår rädsla, stilla våra stormar,
håll vårt hjärta och ge oss din frid.
Bevara oss från att tappa hopp och besinning
och hjälp oss att ge varandra mod och stöd.

 

I dina händer lägger vi alla människor i vårt samhälle och vår värld som just nu kämpar för sina liv.
Vi ber nu särskilt för den som är svårt sjuk och för de som tyngs av oro och sorg för sina nära och kära.
Vi överlämnar oss själva och de som vi nu nämner vid namn i dina händer ...

 

Så vi ber också för den som saknar hem och mat,
för människor på flykt undan krig och terror.
Påminn oss om vårt ansvar för våra medmänniskor
och den värld och skapelse du gett oss att förvalta.
Styrk oss och ge oss mod i kampen för det goda och rätta.
Fyll oss med din kärlek och din heliga Andes kraft.
Välsigna och bevara oss.
Om detta ber vi i Jesu namn.
Amen