Kurs inför församlingspraktik för blivande diakoner och präster

Som ett led i antagningsprocessen ska du som blivande diakon eller präst gå en kurs inför första församlingspraktiken.

Kursen är förlagd till en helg (fredag - söndag) under vårterminen, det vill säga strax innan du gör din första praktik i församling. Observera att denna kurs är obligatorisk för alla studenter före den första praktikmånaden. Om du väljer att avvakta med din första praktikperiod efter genomförd kurs, vill vi uppmärksamma dig på att du har ett år på dig att genomföra praktiken. Dröjer det längre får du räkna med att delta i kursen en gång till. 

Du kallas till denna kurs efter samtal med stiftsdiakon eller stiftsadjunkt.

Kursen innehåller blanda annat information om tystnadsplikt, fördjupning om församlingens grundläggande uppgift, den inre och yttre kallelsen, psalmbokskunskap och övningar i mikrofonteknik och att hålla andakt.