Foto: Maria Eddebo Persson

Kontaktpersoner vid sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa sina egna behov. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd av Härnösands stifts kontaktpersoner.

Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts. Svenska kyrkan ger dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrkligmiljö stöd. Det gäller barn, ungdomar såväl som vuxna.

Vad är sexuella övergrepp?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som omoraliska. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Ska inte tystas ner

Tidigare tystades ofta sexuella övergrepp ner. Detta ledde inte sällan till att den som drabbats kände skuld och skam medan förövaren kunde fortsätta utan att hens handling ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Råd och stöd

Om du eller någon i din närhet blivit utsatt i en kyrklig miljö, kan du vända dig till oss kontaktpersoner inom Härnösands stift för att få stöd och hjälp. Vår uppgift är att vara ditt stöd genom hela processen: att lyssna, ge stöd till egna beslut och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer. 


I Härnösands stift finns två kontaktpersoner, en man och en kvinna. Varmt välkommen att kontakta oss.

Ingemar Johansson, diakon 
Ingemar.j.johansson@svenskakyrkan.se
070-280 20 89

Maria Ålander, präst
Maria.alander@svenskakyrkan.se
073-823 21 03