Foto: Kyrkans Tidning/Mikael M Johansson

Lär känna Kenneth Nordgren

Här möter du Kenneth Nordgren, rektor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I filmen ger han en glimt av hur han är som person, berättar om sina tankar kring att kandidera i biskopsvalet – och svarar på slumpvisa frågor om tro. Längre ner på sidan finns hans mer faktamässiga presentation.

Presentation: uppdrag - utbildning - teologisk profil, med mera.

Arbete: rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund sedan 2019.
Prästvigd: i Uppsala domkyrka 1992
Familj: gift med Johanna och fyra barn
Fritid: familjeaktiviteter (friluftsliv och fjällvandring), sportintresserad (allra mest fotboll), läser och åker skidor
Bostadsort: Sunnersta i Uppsala
Uppväxtort: Hofors i Gästrikland
Ålder: 58 år
Körkort: ja

Tidigare arbeten

Kyrkoherde i Umeå pastorat 2014-2018.
Kyrkoherde i Umeå stadsförsamling 2009-2013. 
Föreståndare och stiftsadjunkt på Stiftsgården i Undersvik, 2004-08.
Timanställd adjunkt och lektor på teologiska institutionen, Uppsala universitet 1999-2003. 
Vik. komminister i Gävle Heliga trefaldighets församling 1999. 
Kaplan för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 1996-1998.
Församlingspräst och pastorsadjunkt i Ljusdals församling 1992-1996. 
Före prästvigningen korta anställningar inom psykiatri och på begravningsbyrå.

Uppdrag

Ledamot i kyrkomötet och dess gudstjänstutskott 2014-2017.
Ledamot i Teologifonden i Luleå stift 2013-2018.
Recensionsansvarig inom teologi, filosofi och psykologi för Årsbok för Kristen humanism 2009-2015.
Ledamot i Svenska kyrkans överklagandenämnd 2005-2013.
Utfrågare vid Teologiska kommitténs hearing om kärlek, samlevnad och äktenskap 2004.
Ledamot i Uppsala domkyrkoråd samt kyrkonämnden och kyrkofullmäktige i Uppsala kyrkliga samfällighet samt ekonomiutskott 2001-2003.
Ledamot i styrelsen för Diakonicentrum i Uppsala 1999-2003.
Ordförande vid Svenska Kyrkans Ungas årsmöte i Falun och Uppsala 1996, 1999.
Ledamot i planeringskommittén för det ekumeniska riksmötet i Linköping 1996-1999.
Ledamot i stiftsstyrelsen i Uppsala stift och dess AU, 1995-2003.
Ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 1994-1998.

Akademisk utbildning

Teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Uppsala universitet 2003.
Teologie licentiatexamen vid Uppsala universitet och gästdoktorand vid Harvard University 2001.
Doktorandstudier vid University of Oxford 2000.
Studier vid Graduate School of Ecumenical Studies vid Bossey och universitetet i Genève samt filosofi vid Uppsala universitet 1991-1992.
Teologie kandidat, Uppsala universitet1991.

Andra utbildningar/kurser

Chefskurser och ledarskapsprogram under 20 år i chefsbefattning.
ABC-retreater med andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet.
Retreatledarutbildning.
Konfirmandledarfortbildning.
Pedagogisk kurs för universitetslärare.

Böcker och annat publicerat

Dopet i vår tid – bidrag till en nutida dopteologi (red. tillsammans med Hans Hartman & Göran Lindström, Ordbruket 2008).

Kyrkoordning och förlåtelse, i Förlåtelse, kyrka och samhälle (red. Mats J. Hansson, Working Papers in Theology 5, (Teologiska institutionen, Uppsala universitet 2007).

God as Problem and Possibility: A Critical Study of Gordon Kaufman’s Thought toward a Spacious Theology (Doktorsavhandling, Uppsala universitet 2003).

Studieplan till Svenska kyrkan i profil – ur engelskt och nordiskt perspektiv (1997) av Lars Österlin (Verbum, 1994).

”Korsvandring” och ”Ljusvandring” i Vandringar i tro – 13 tros- och upplevelsevandringar (red. Johan Nilsson, Ordbruket 1996).

Theological Interpretations of Pragmatism, i Encyclopedia of Sciences and Religions, digital publikation (Springer, 2008).

Artiklar i Svensk Kyrkotidning samt även i annan kyrklig press och kyrkliga skrifter. Till exempel ”Femtio duvor och fyrtio år – Martin Luther Kings teologiska influenser” (2008), ”Tro, vetenskap och utvecklingslära” (2001) och ”Gammalt och nytt i Ryssland” (1993).

Recensioner i Årsbok för kristen humanism, återkommande under åren mellan 2009 och 2021.

Teologisk profil 

Intresserad av kyrkans identitet och förnyelse i en luthersk och folkkyrklig tradition. Doktorsavhandlingen behandlade kristen tro i ljuset av modern vetenskap och filosofisk kritik. Undervisning om Svenska kyrkans tro och liv i kyrklig utbildning med blickar mot det nyväxande området samhällsteologi. Arbetat med utmaningar och strategier för kyrkligt ledarskap som kursledare för behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning. Har byggt upp och ansvarat för ungdomsledarutbildning. Var med och skapade Teologifestivalen i Uppsala för mångfald och diskussion om teologins innehåll och relevans.

Andlig fördjupning utifrån ignatiansk spiritualitet, meditation och pilgrimsvandringar. Har ett engagemang för en liturgisk medvetenhet och strävan efter delaktighet som en väg för gudstjänstutveckling. Inspirerad av Martin Lönnebo, Ylva Eggehorn och Dag Hammarskjöld. Hämtar inspiration från poeters strävan att säga något om tillvaron som inte kan fångas i beskrivande ord. Alltid motiverande att bearbeta arvet från Martin Luther och jobba med förståelse av luthersk teologi i vår samtid. Utmanad och vägledd i samarbete med diakoner med fokus på utsatthet och utanförskap.

Formad genom att vara kyrkligt aktiv i Kyrkans ungdom i tonåren och som ledare i Svenska Kyrkans Unga. Intryck från ekumeniska studier och eget ekumeniskt engagemang både lokalt och nationellt samt internationellt. Håller religionsdialog som en viktig del av kyrkligt ledarskap där det är aktuellt – vilket det är allt oftare.

Favoritpsalm

Psalm 288: Gud, från ditt hus. 
En psalm som uttrycker livsmod för människor och en kyrka som finns för världens skull.