Person kontaktar jourhavande präst via sin surfplatta
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Jourhavande präst firar 60 år

Är det verkligen någon som vill prata med en präst idag? Ja, den frågan kan man ställa nu när jourhavande präst fyller 60 år. Det var den 7 februari 1956 som Erik Bernspång satte in en liten annons i Öresunds Posten där man kunde läsa: ”Innan ni begår självmord, ring...”

Den annonsen, inspirerad av en engelsk förlaga, räknas som startpunkten för verksamheten jourhavande präst. Då var det lokala verksamheter som växte fram – i dag har jourhavande präst utvecklats till en nationell organisation i vilken Svenska kyrkans alla stift samverkar. Prästerna som arbetar i jouren, kvinnor och män i alla åldrar, hör hemma i församlingar runt om i Sverige.

Samarbetet med det officiella nödnumret, 90 000, etablerades redan 1959 och fortfarande idag är det via samhällets nödnummer 112 som man når jourhavande präst. Jourhavande präst är en av de samhällsinsatser som Svenska kyrkan erbjuder som gör skillnad för många människor. Genom mångas engagemang och stöd har tjänsten kunnat utvecklas så att öppettiderna blivit bättre, tillgängligheten har ökat och tekniken har utvecklats så att kontakt nu kan erbjudas via tre kanaler.  

Är det då någon som ringer jourhavande präst?

Svaret är att det är många människor som ringer till jourhavande präst. Sedan 2008 har antalet samtal ökat med närmare 70 procent. Varje dygn är det över 220 personer som söker jourhavande präst på telefon och under de fyra kvällar i veckan som man också kan chatta med jourhavande präst är det ytterligare 25 personer som tar kontakt. Dygnet runt kan man också skriva ett digitalt brev som inom ett dygn besvaras av en jourpräst. Ett slags själavårdsbrev på nätet. Varje dygn kommer det i genomsnitt två brev.

Varför är det så många människor som ringer till jourhavande präst i dag?

Samtalet med jourhavande präst kan handla om allt mellan himmel och jord. Man ringer kanske inte för att prata om sin ensamhet – man ringer för att man är ensam och inte har någon att prata med när det krisar i livet, när det är tufft på arbetet, när pojkvännen har gjort slut eller när man har fått besked om en svår sjukdom. Social och ekonomisk utsatthet, hårdare krav på arbetsmarknaden, oro i världen är andra faktorer som påverkar att människors oro och ångest ökar. Och man behöver prata med någon för att lindra ångesten.    

Jourhavande präst är en del av Svenska kyrkans själavård, ett sätt att erbjuda akut själavård som kompletterar den själavård som erbjuds i församlingarna. Om den som tar kontakt med jouren initierar det så kan jourprästen läsa ett bibelord eller be en förbön.

2016-01-28

Många känner till jourhavande präst

Undersökningsföretaget TNS Sifo ställde i januari i år, på uppdrag av Svenska kyrkan, tre frågor om Jourhavande präst till 1 000 personer. Resultatet visar att en klar majoritet har hört talas om Jourhavande präst, hela 73 procent av de tillfrågade.

Kännedomen skiljer sig dock åt i olika ålderskategorier. I åldern 15-29 år har 33 procent hört talas om Jourhavande präst, medan hela 92 procent har gjort det i gruppen 50-64 år.

Av alla svarande tycker fyra av fem att tjänsten Jourhavande präst är mycket eller ganska viktig. Av kvinnorna anser hela 90 procent att tjänsten är viktig.

Över hälften av de tillfrågade skulle också själva kunna tänka sig att kontakta Jourhavande präst om de var i behov av akut samtalsstöd. Även här är kvinnorna och de äldre åldersgrupperna tydligt mer positiva än männen och än den yngsta gruppen tillfrågade.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.