Foto: Maria Eddebo Persson

Jonas och Karin arbetar med pilgrimer i Jordanien

I kyrkan med utsikt över Jordandalen, Jeriko och Jerusalem arbetar Jonas och Karin Bodin som utsända av Svenska kyrkan för att ta emot pilgrimer, jobba med ekumenik, religionsdialog och lokala samarbeten. – Vi har en värld, vi har en plats, vi måste lära oss att leva tillsammans, säger Jonas Bodin.

De flyttade till Jordanien hösten 2016 när företrädaren Rolf Pearson och hans fru Kerstin Pearson gick i pension. Jonas och Karin Bodin har skrivit kontrakt på att arbeta här i tre år.
– Vi trivs jättebra här och har massor att göra. Vi skulle behöva vara fler, säger Jonas Bodin och ler.

Den evangeliska-Lutherska kyrkan som de verkar i är nybyggd. Den invigdes i januari 2014 och heter Bethany beyond Jordan. Att den överhuvudtaget kunde byggas beror på att Jordaniens kung Hussein bestämde att området den ligger på skulle skyddas på grund av de arkeologiska fynd som hittats där. Området förvaltas av den jordanska staten och är ett naturvårdsområde sedan år 1997. Kungen var angelägen om de kristna skulle kunna fortsätta att leva och bo i Jordanien och i resten av Mellanöstern. Därför erbjöd kung Hussein de kristna trossamfunden i Jordanien att bygga kyrkor i området och the Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land (ELCJHL) tackade ja till kungens erbjudande tillsammans med armeniska kyrkan, anglikanska kyrkan, romersk-katolska kyrkan, etiopiska kyrkan och många fler.
– Varje kyrka fick 4 000 kvadratmeter till sitt förfogande att bygga på, men det är bara vi, den armeniska kyrkan och den grekisk-ortodoxa kyrkan som har en färdig byggnad än så länge. Rysk-ortodoxa kyrkan har byggt ett härbärge och ett kapell, så det är där man bor om man kommer hit på besök, säger Jonas Bodin.

ELCJHL har mångåriga och goda relationer till Svenska kyrkan och biskop Munib Yonan uppvaktade Svenska kyrkan att skicka personal till kyrkan. Jonas som tidigare arbetat på pilgrimcenter i Tyresö församling fick jobbet. Jonas är diakon till yrket, så biskop Munib Younan ger Jonas dispens när han ska hålla i en dopgudstjänst. När de ska fira mässa kommer det en lokal präst från Amman och firar den.

Hela den lutherska världen kommer på besök i kyrkan, men flest från Skandinavien, Tyskland och USA. Under nästa vecka kommer två volontärer till kyrkan som ska bo hemma hos Jonas och Karin.
– Så småningom skulle vi vilja bygga bostäder så att vi kan ta emot fler som vill komma hit och arbeta eller pilgrimsvandra, säger Jonas Bodin.

Vad skulle du säga specifikt utmärker pilgrimsvandringarna här i det heliga landet?
– Här är vandringarna kortare än i till exempel Sverige, men med mycket djup. Man vandrar på ställen där faktiskt Johannes döparen, Jesus, Moses och andra människor ur bibeln faktiskt gått, med öknen som relief, säger Jonas Bodin.

Maria Eddebo Persson
2017-05-22

Den Lutherska kyrkan, Bethany beyond Jordan. Foto: Maria Eddebo Persson

Unga ledare gör ökenvandring till bibliska platser

Hettan dallrar i luften när vi med långsamma steg går i Johannes döparen och Jesu fotspår. Det har gått över 2 000 år sedan de levde och verkade här i Jordanien, men än finns spåren kvar. Jonas Bodin och hans fru Karin tar oss med på en pilgrimsvandring genom gamla och nya testamentet i ökenlandskap och snåriga buskar.

Livsresa speglas i sociala medier

21 till 27 maj kan du följa Härnösands stifts Unga ledare på deras livsresa till Jordanien, Santiago de Compostela och Krakow via Instagram, Facebook och stiftets webbplats. 

På vandring mot nya insikter

Nio unga konfirmandledare ska i veckan göra en pilgrimsvandring på insidan och en historisk resa i Sankt Olofs fotspår med vandringar på några utvalda sträckor längs Sankt Olofsleden. Det är avslutningen på konfirmandledarutbildning de deltagit i.