Foto: Maria Eddebo Persson

Jerusalembiskop besökte Härnösand

- Vi som längtar efter fred i Israel och Palestina och för övrigt i hela Mellanöstern och övriga världen, utmanas dagligen av den religiöst sanktionerade politiska extremismens yttringar. Det sa biskop emeritus Munib Younan under en föreläsning i Härnösands domkyrka i lördags.

Munib Younan var inbjuden för att prata om religionernas roll för fredsbyggande mellan Israel och Palestina och i världen. 
–I Mellanöstern förstår vi att extremism ofta har väldigt lite med religion att göra över huvud taget. Det vi ser är en religiöst sanktionerad eller religiöst rättfärdigad politisk extremism. Det bästa sättet att bemöta den politiska extremismen är att uthålligt proklamera det centrala i vår tro: att Guds kärlek omfattar varje människa på denna jord oavsett kön, etnicitet eller religion.

Biskop Munib Younan är en internationellt välkänd kyrkoledare, trots att den kyrka han varit biskop i är liten till storlek. Han var under 20 år biskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet (ELCJHL). Han pensionerades i januari 2018, men fortsätter att resa runt i världen och pratar om det kristna evangeliets betydelse i kampen för rättvis fred och jämlikt medborgarskap i det heliga landet. Han har även varit president för Lutherska världsförbundet som är ett samarbetsorgan för lutherska kyrkor i världen. 

Det bästa sättet att bemöta den politiska extremismen är att uthålligt proklamera det centrala i vår tro: att Guds kärlek omfattar varje människa på denna jord oavsett kön, etnicitet eller religion.

Biskop Munib Younan

Är religionen en del av orsaken till världsproblemen eller kan den vara en del av lösningen till dagens konflikter?
–Jag förutsätter att religion faktiskt kan bidra till fredsbyggande. Det sanna syftet med religion är att stärka relationen mellan människor och mellan människor och Gud. Jag tror att de som kommer till Jerusalem som en helig stad, verkligen har möjlighet att bidra till fred. Jag har med egna ögon bevittnat sunda och positiva interreligiösa möten. Det kan ske och i Jerusalem av alla ställen!

Biskop Munib talade också om den lutherska församlingen arbete med att bygga skolor. Just nu har de 3 000 elever. Pojkar och flickor samundervisas. En tredjedel av eleverna är kristna och två tredjedelar är muslimer. De ser det som sin uppgift att dessa ungdomar inte ska vända sig mot extremismen. 
– Den positiva investeringen vi gör i det palestinska samhället genom kyrkans skolor är direkt relaterat till vår kyrkas fredsbyggande i Israel och Palestina. Genom våra utbildningsprojekt bidrar vi till att forma generationer av ledare som ärligt söker fred. 

När tror du det blir fred i Mellanöstern?
–Nu är det tid för fred. Om vi inte uppnår fred nu, så kommer ingen av oss bli vinnare. Vi blir alla extremismens fångar. En bestående fred i Mellanöstern hänger på möjligheten till en fredlig samexistens mellan människor i Jerusalem, som nu är en stad som två folk och tre religioner tvistar om. Det bästa för Jerusalem vore att den delades av två självständiga nationer, Palestina och Israel och de tre religionerna: judendom, kristendom och islam. Jerusalem kan och bör vara huvudstad för båda nationerna. 

Maria Eddebo Persson
2019-03-23