Foto: Maria Eddebo Persson

Prästen Jermunn har fått psalmstipendium

Prästen Jermunn Solem är en av tolv som fått Anders Frostenson stiftelsens stipendium 2018 på 12 000 kronor för de nyskrivna psalmtexter han skapat.

– Jag blev jätteglad över att få stipendiet. Det var inget jag väntat mig. Jag är framför allt glad över att människor som kan något om textförfattande tycker att jag gjort något som är värt att uppmuntra, säger Jermunn Solem, komminister i Indalens pastorat.

Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång verkar för nyskapande insatser på psalmens område. Varje år delar stiftelsen ut stipendier till författare som vill arbeta med psalmer. Stipendiet ska ge en möjlighet att koncentrera sig på psalmskrivande för en kortare tid. Jermunn Solem skickade in tre bidrag i stipendieansökan, en egenskriven adventspsalm och två översättningar (en skotsk folkvisa och en gammal metodistpsalm)
– Många av psalmerna vi har nu utgår från en tid som inte existerar längre, till exempel bondesamhället, eller så utgår de från ett idealtillstånd. Advent till exempel, är mycket ljus och glädje och lycka, medan jag uppfattar att många känner att adventstiden är jobbig och stressig och att man inte räcker till. Jag ville skriva en psalm som handlar om att längtan efter att bli buren i allt det stressiga i stället för något som är ljust och glatt.

Jermunn berättar att han har skrivit hela sitt liv. Allt från dagbok till dikter. Att skriva har alltid varit viktigt för honom. Psalmförfattandet började han med för ungefär 15 år sedan då han upptäckte att han saknade psalmer till första söndagen efter trettondagen. Temat på den söndagen är Jesu dop.
– Det finns inte en enda psalm om Kristi dop, men hur många som helst om vårt eget dop. Jag skrev en psalm på en julpsalmsmelodi så använde vi den i gudstjänsten, säger Jermunn Solem.

Hur känns det att höra människor sjunga din psalm?
– Det känns stort och jag blir gråtmild. Jag blir själv väldigt berörd jag av musik. Det känns fantastiskt att kunna beröra andra människor. Då har jag hittat rätt, säger Jermunn Solem.

Det är behovet av att göra det kristna budskapet begripligt som driver Jermunn att skriva psalmer.
– Det handlar inte om att skriva ett nytt budskap, utan att formulera det annorlunda så att det känns i hjärtat på dagens människor. Det är egentligen samma uppdrag som man har som predikant. Formulera budskapet så att folk förstår. 

Nästa projekt är att skriva en nattvardspsalm som riktar sig till barn. Även där ser han ett behov som inte funnits förut.
– Många barn tar nattvard nuförtiden, men det finns ingen psalm som på ett enkelt sätt riktar sig till barn och som de kan ta till sig.

Maria Eddebo Persson
2018-12-10

Offertoriepsalm i adventstid

av Jermunn Solem

Det är en längtans tid, advent,
vi väntar den som Gud har sänt.
Men redan nu, mitt i vår nöd,
är Kristus här i livets bröd.

O Gud, du skapat med ditt Ord,
osynligt, synligt, hav och jord.
Låt Ordet vara nära oss,
bo i oss, låt det bära oss.

Som snö som faller, vit och ren,
som frost som gnistrar på var gren,
som manna, bröd från änglars bord,
steg Kristus ner till frusen jord.

O morgonstjärna, milda ljus,
o gryning i vårt hjärtas hus,
o vishet, Kristus, Davids son,
kom till oss, läk du våra sår.

Fakta psalmer

Ordet psalmer kommer från grekiskan och används om psalmerna i Psaltaren i Bibeln. Dessa sjöngs i synagogan och även i den tidiga kristna kyrkan. Så småningom började man parafrasera psalmerna från psaltaren och i takt med att dessa blev friare och friare uppstod det vi idag kallar psalmer.

Psalmer är i en vidare bemärkelse andliga sånger, avsedda för församlingssång. De publiceras i psalmböcker.