Foto: Anders Gustafsson

Jämt-Norgevägen

En del av Jämt-Norgevägen går genom Härnösands stift. Hela leden sträcker sig från Jämtkrogen till Trondheim och innehåller många fina naturupplevelser. I starten följer den S:t Olofsleden för att vid Gällö vika av mot Hackås kyrka och vidare mot Ovikens gamla kyrka. Sedan går leden vidare genom landskapet med fäbodar i sikte, mot fjällvärlden för att slutligen nå norsk mark med slutdestination Trondheim.

I filmen nedan möter vi Lena Runius och Gunilla Jansson som  har vandrat Jämt-Norgevägen.
- Det är en led som jag verkligen tycker om. Den är mer vild. Den är inte lika enkel att gå, inte lika tillrättalagd, men man kommer in i de djupa utemarkerna, säger Lena Runius och fortsätter: Det är miljöer som jag tror få människor kommer till.