Foto: SKU

Jakob Schwarz ny förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga har valt en ny förbundsordförande. I ett enhälligt beslut valdes Jakob Schwarz från Uppsala distrikt. "Jag vill vara medlemmarnas ordförande. Jag ser mest fram emot att träffa medlemmar och finnas till för dem" säger han i ett pressmeddelande.

 Jakob Schwarz, 21 år om tre veckor, tillhör lokalavdelningen Holy Helga, Uppsala distrikt. Han gick med i Svenska Kyrkans Unga 2012, första året efter konfirmationen, och har sedan dess varit engagerad. Först i sin lokalavdelning, därefter, 2015 valdes han in i förbundsstyrelsen. Jakob Schwarz har också varit engagerad som Ageravolontär i Svenska kyrkan och varit en aktiv förbundsstyrelserepresentant i Svenska Kyrkans Ungas arbetsgrupp för globala påverkansfrågor.
– Jag är en driven person. Det jag brinner för vill jag påverka. Mina hjärtefrågor är att barn och unga i Svenska kyrkan ska få växa i tro och ansvar, eftersom jag själv har fått göra det i Svenska Kyrkans Unga. Jag vill att alla ska känna att de har chansen att faktiskt gå från lokalavdelningsaktiv till att bli förbundsordförande.
– Sen är såklart globala påverkansfrågor och skapelseansvaret något jag brinner för.

Ny vice förbundsordförande blev Torsten Thorvaldsson, Torslunda lokalavdelning, Växjö distrikt.

Förutom att välja nytt ordförandepar har Riksårsmötet, som pågick mellan den 3–6 augusti i Örnsköldsvik, bland annat beslutat om att Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang ska vara helvegetariska. Svenska Kyrkans Unga ska också genomföra en satsning inför kyrkovalet 2021.

Jag är en driven person. Det jag brinner för vill jag påverka. Mina hjärtefrågor är att barn och unga i Svenska kyrkan ska få växa i tro och ansvar

Jakob Schwarz

Riksårsmötet antog också ett påverkansdokument för åren 2018–2021. I påverkansdokumentet finns mål och visioner kring vad Svenska Kyrkans Unga vill påverka i Svenska kyrkan och samhället. Svenska Kyrkans Unga vill jobba för att Svenska kyrkan ska anta en alkoholpolicy med nolltolerans mot förtäring av alkohol vid arrangemang och representation (nattvarden undantaget). Svenska Kyrkans Unga vill också att Svenska kyrkan ska se över sina arvoden och förmåner vid representation och förtroendeuppdrag.

Hela påverkansdokumentet finns här (Proposition 2017:6)

 Alla beslut från årsmötet finns i text här