Foto: Petter Frisell

Historiskt möte när Härnösands stift samlas i Östersund

PRESSMEDDELANDE | I helgen samlar Härnösands stift närmare 700 medarbetare i Svenska kyrkan till möte i Östersund. Till mötet kommer även ett 20-tal internationella gäster, bland annat biskopar från vänstiften i Sydafrika, England, Slovakien och från grannstiften i Norge och Finland.

Mötet bygger på en lång tradition att med viss regelbundenhet samla medarbetare från stiftets många församlingar till ett gemensamt möte. Till mötet inbjuds alla kategorier av anställda, liksom förtroendevalda och ideella medarbetare, med syfte att främja stiftsgemenskapen och samtidigt erbjuda förkovran och inspiration för de lokala sammanhangen.

 Det är sju år sedan det senaste mötet och det är första gången någonsin som det arrangeras utanför stiftsstaden Härnösand.
– Jag är så glad att vi kan samlas i Jämtland den här gången. Härnösands stift är stort, det omfattar nästan en femtedel av Sveriges yta, nu manifesterar vi att alla delar av stiftet är lika viktiga, säger biskop Eva Nordung Byström som är värd för mötet.   

Mötet ingår i Härnösands stifts fortbildningsprogram och innehåller en mix av föreläsningar, workshops och gudstjänster, allt under temat Nu är Guds tid, hämtat från biskopens valspråk.
– Med det vill jag inspirera alla våra medarbetare, både anställda, ideella och förtroendevalda att tillsammans och med Guds hjälp vara en närvarande och relevant kyrka i vår tid, säger Eva Nordung Byström.

Mötet äger rum under lördag-söndag, 21-22 september. Gudstjänsterna i Stora kyrkan, morgonmässa och kvällsmässa på lördag och högmässan på söndag, är som vanligt offentliga. Samtliga gudstjänster byggs runt temat Nu är Guds tid.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17