Helgmålsbön på finska och sydsamiska

På pingstdagen den 31 maj tas nya översättningar av kyrkohandboken i bruk. Det gör det möjligt för kyrkobesökare av fem språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk: finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Med anledning av handboksöversättningarna har en finsk och en sydsamisk helgmålsbön, spelats in i Härnösands domkyrka respektive Tännäs kyrka i Härjedalen.

I Härnösands stift kommer den sydsamiska och den finska kyrkohandboken att tas emot officiellt under pingstdagens högmässa i domkyrkan och biskop Eva Nordung Byström kommer att medverka där. Det blir ett mindre mottagande nu, eftersom coronapandemin begränsar deltagandet. Tanken är att fira översättningarna mer senare, i ett sammanhang där fler finsk- och sydsamiskt talande deltar.

Kyrkohandboken beskriver ordningen för gudstjänster och kyrkliga handlingar, med de fasta bönerna och sångerna. Det pågår även ett arbete med att översätta handboken till teckenspråk samt fyra varianter av romani.