Foto: Mia Wålsten

Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger in trefaldighetstiden

Nu går vi in trefaldighetstiden och Jan From och Agneta Granlöf från Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger och spelar psalm 712 från den svenska psalmboken. Trefaldighetstiden inleds med Heliga Trefaldighets dag, där temat är just den treenige guden, att Gud är tre och ändå en.

Fader, Son och Ande är de vanligaste beteckningarna på Guds treuppenbarelseformer. De visar på vad de tre delarna är.

Det finns också andra ord att beskriva Guds treenighet med. Skapare, Befriare och Livgiverska visar på vad de tre delarna gör. Då blir det också tydligt att Gud har både maskulina och feminina sidor.

Inledningen av trefaldighetstiden knyter även an till skapelsen på olika sätt - naturen som vi omges med och som blommar och grönskar som allra vackrast just den här tiden varje år.

I psalm 712 som vi får höra här tar vi avstamp i Skaparen – att Gud har skapat vind och hav och ett glädjebud att bära. Glädjebudet är evangeliet – Guds oändliga och kravlösa kärlek till oss – som blir så synlig i den vackra naturen.

Nästa vers handlar om Befriaren – Jesus Kristus som befriar från synd och skam och från förgänglighetens bojor, så att vägen till det eviga livet är öppet för alla som vill ta emot det.

Sista versen visar på Livgiverskan, Anden som kan tända en eld i oss. Dels en renande eld som renar oss så som guldet renas av elden, så att det vackra och användbara i oss blir synligt och dels en eld som ger energi att glädjas åt livet och att säga ifrån när människors sätt att leva stänger ute Guds kärlek och hindrar livet från att växa.

En bön kan vi ta med oss ur psalmens första vers: ”O Herre, giv det nya liv där sång och spel får välla ur tron, ur glädjens källa”!

Kyrkoåret

Kyrkans år har fler årstider än det kalenderår vi är vana att relatera till. Första halvan av kyrkoåret består av advent, jultiden, trettondedagstiden, fastan, påsktiden och pingst. Andra halvan av kyrkoåret kallas för Trefaldighetstiden och i den ingår ett antal årstider och högtider som definierar vilken kyrkoårstid vi är inne i. Kyrkoåret hjälper oss att leva i alla delar av kristen tro och inte fastna i en. Det kan berika vårt sätt att se på livet och ge oss trygga ramar och rutiner som återkommer varje år. Psalmerna i Den svenska psalmboken kan hjälpa oss att få syn på och fördjupa de olika årstiderna under kyrkoåret. 

Njurunda församling sjunger in påsktiden

Våfflor, vårsol, takdropp och påskliljor – det är sådant som kommer för min syn när jag sjunger påskpsalmen 154, ”Dina händer är fulla av blommor”. Jag ser min tonårstids kyrka framför mig, samarbetskyrkan där EFS-föreningen var levande och ljuset strömmade in över altaret från två håll i det ganska avskalade kyrkorummet. Och i mitt hjärta känner jag hopp och liv!

Tuna-Attmars församling sjunger in fastan

Under fastan avstår många från något för att leva mer avskalat och för att få mer tid och kraft till att vårda relationen med Gud. Det kan handla om att avstå från något att äta eller dricka, som tex kött, godis eller alkohol. Det kan också handla om att avstå från sociala medier eller något annat som tar mycket energi och tid av oss i livet. Tunakören sjunger psalm 137 inför fastan.

Timrå församling sjunger in adventstiden

Med första advent börjar kyrkoåret om. Ett nytt kyrkoår gryr. Ute är det mörkt och kallt, men i fönstren tänder vi stjärnor och ljus för att påminna oss om den ankomst vi ägnar adventstiden åt att förbereda oss för – Guds son som kommer till oss i julberättelsen om ett litet barn som föddes i ett stall för länge sedan. Timrå församlings kyrkokör MusiKentherna sjunger in adventstiden med psalm 421.

Allhelgonahelgens psalm sjungs av Strömsunds pastorat

I början av november infaller de helgdagar som vi med ett samlingsnamn kallar Allhelgonahelgen. Det är en helg då vi minns dem som dött, kanske särskilt dem som betytt mycket för oss. Strömsunds pastorat sjunger in Allhelgonahelgen med psalm 172.

Mellansels folkhögskola sjunger in tacksägelsedagen

Under hösten bryts den vanliga lunken i trefaldighetstiden av med en festhögtid där vi får chans till lovsång och tacksamhet. Vi får tacka för livet och allt som det ger oss. Vi får också tacka för att Gud går med, oavsett vad livet ger oss, inte bara i glada starka stunder. Elever från Mellansels folkhögskola framför psalm 292.

Nordingrå församling sjunger i trefaldighetstid

När höstterminen i skolorna börjar får många av oss en känsla av nystart och att ta nya tag, även om vi inte studerar eller jobbar i skolans värld. Så kan vi också se det i kyrkoåret. Medarbetare i Nordingrå församling framför psalm 96.

Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger in trefaldighetstiden

Nu går vi in trefaldighetstiden och Jan From och Agneta Granlöf från Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger och spelar psalm 712 från den svenska psalmboken. Trefaldighetstiden inleds med Heliga Trefaldighets dag, där temat är just den treenige guden, att Gud är tre och ändå en.

Sollefteå pastorat sjunger in pingsten

Pingsten är Andens högtid. Livgiverskan, vägledaren, elden, gudsnärvaron. Det finns många sätt att beskriva Guds Ande i våra liv. Pingstidens psalm "Vinden ser vi inte" är inspelad i Ådals-Lidens kyrka med medarbetare från Sollefteå pastorat.

Alnö församling sjunger in påsktiden

Nu lever vi i påsktiden, uppståndelseglädjens tid! Sällan har väl orden om att lämna den tid som gått och möta ljuset, livet och kärleken känts mer välbehövliga. Påsktidens psalm är inspelad i Alnö församling där Alnö digitala kyrkokör sjunger sv. psalm 155 "Herren lever våga tro det"

Arnäs församling sjunger in fastan

Fastan är en period då vi får ta tillfället i akt att städa i de skrymslen och vrår i vårt inre som vi annars bara passerar och sortera bland allt som ligger i vår livsryggsäck som vi bär med oss. Sven Edsfors, organist och Oskar Wedman, kantor från Arnäs församling framför psalm 738 inför fastan.

Frösö, Sunne och Norderö församling sjunger in trettondagen

På den trettonde dagen i julhelgen är det dags för de vise männen att göra entré i julkrubban. De kommer från olika håll i världen och har följt stjärnan som visar dem vägen till det nyfödda barnet i stallet. Margita Paulsson, kyrkomusiker och Jenny Michanek, kommunikatör från Frösö, Sunne och Norderö församling framför psalm 434

Björna församling sjunger in jultiden

Så är jultiden här och vi får återigen höra berättelsen om hur Gud blir människa i ett litet barn som föds i ett stall i Betlehem. Det är en berättelse med många bottnar och med ett budskap som gäller hela världen. Kyrkoårstidspsalmen för jultiden sjungs av Björnakören i Björna församling.

Kyrkoårets tuffa tid sjungs in av Sundsvalls församling

Nu närmar sig kyrkoåret sitt slut och det är dags för en ny kyrkoårstidspsalm. Söndagen före domsöndagen är inspelad i Sundsvalls församling där organisterna Otto Ratz och Pernilla Backlund framför sv. psalm 285, Det finns djup i Herrens godhet.

Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Kören Sunshine från Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen med psalm 706.

Östersunds församling sjunger på den helige Mikaels dag

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Stora kyrkans ungdomskör i Östersunds församling får sjunga in den helige Mikaels dag med psalmen Änglarna sjunger i himlen.