Härnösands stift väljer ny biskop

Hösten 2024 går biskop Eva Nordung-Byström i pension. Det innebär att det ska utses en ny biskop i Härnösands stift. Senast den 14 maj 2024 kommer det att vara klart vem som tar över staven.

Tidsplanen för biskopsvalet sträcker sig över hela vårterminen.

  • 27 februari – nomineringsval där minst fem biskopskandidater ska röstas fram, genomförs i Sundsvall kl 9-13, inbjudan till röstberättigade skickas 8 februari.
  • 16 april – offentlig utfrågning av kandidaterna, genomförs heldag i Östersund, kan följas på plats eller via webbsändning.
  • 22 april – biskopsvalets första omgång, genomförs i varje kontrakt under förmiddagen.
  • 2 maj – samtal om biskopsrollen med de två kandidater som gått vidare från den första valomgången, genomförs i Sundsvall på kvällstid, kan följas på plats eller via webbsändning. 
  • 14 maj – biskopsvalets andra omgång, med de två kandidater som fick flest röster i den första omgången, genomförs i varje kontrakt under förmiddagen.

Skiftet på biskopsposten genomförs under september.

  • 14 september – Eva Nordung-Byström lägger ner staven vid en högtid i Härnösands domkyrka.
  • 22 september – ny biskop vigs i Uppsala domkyrka.
  • 28 september – mottagning av den nya biskopen i Härnösands domkyrka.

Rätt att rösta i biskopsvalet har anställda som präster och diakoner i Härnösands stifts församlingar och på stiftskansliet, samt lika många elektorer som utses av församlingarnas fullmäktige. Till det kommer stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. Tillsammans är det närmare 400 personer.

I Svenska kyrkan finns 13 stift och varje stift har en biskop. Biskopen är stiftets högsta andliga ledare, är ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet och har att utöva tillsyn bland annat genom visitationer i församlingarna. Biskopen har ett särskilt ansvar för präster och diakoner, och viger nya präster och diakoner till tjänst i sitt stift. Tillsammans har Svenska kyrkans biskopar och ärkebiskopen även ett övergripande ansvar för Svenska kyrkans lära och ska vårda och värna kyrkans enhet.

Eva Nordung-Byström går i pension efter närmare tio år som biskop i Härnösands stift. Hennes efterträdare blir stiftets 27:e biskop sedan bildandet 1647.