Foto: Härnösands stift

Härnösands stift har fått två nya medarbetare

Det var många som kom till kyrkan när det bjöds till präst- och diakonvigning i Härnösands domkyrka i söndags. Anna Gredander och Jonatan Wolfbrandt vigdes till diakon respektive präst vid en stämningsfull gudstjänst som leddes av biskop Eva Nordung Byström.

En högmässa med prästvigning är en högtidlig händelse. Det är få förunnat att få en sådan stämningsfylld inledning på sitt yrkesliv. Stort allvar och stor glädje präglade de nära två timmarna i Härnösands domkyrka. Båda vigningskandidaterna stod till synes lugna när biskop Eva Nordung Byström gav dem uppdraget att arbeta i kyrkan.
– Åt er, ska nu anförtros uppdraget att vara präst och diakon. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, sade biskopen.

Anna Gredander börjar sin tjänst som diakon i Östersunds församling. Hon är uppväxt i Östersund och har en examen som beteendevetare i grunden, tidigare har hon bland annat arbetat som diakoniassistent och pedagog i församlingar i Gävle och Uppsala. Natur och friluftsliv hör till hennes fritidsintressen.

Jonatan Wolfbrandt kommer att arbeta som präst i EFS-kyrkan i Östersund. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) är en lågkyrklig och nyevangelisk väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Jonatan är uppväxt i Lysekil och har bott på fleras orter på Västkusten och även i London. På fritiden spelar han gärna fotboll och följer det engelska fotbollslaget Arsenal med stort intresse.

Under gudstjänsten predikade biskop Eva Nordung Byström över evangelietexten som handlar om när Jesus berättar en liknelse om en man som ordnade en fest som många av de inbjudna först tackade ja till och sedan tackade nej till i sista sekund. Då bjuder mannen in de som ses som samhällets mest misslyckade.
– Budskapet är tydlig: det finns inga ursäkter till att avstå att komma till hans andra inbjudan. Vi kan inte ens ursäkta oss med att vi inte duger, att vi inte är värdiga, redo, platsar eller är färdiga för att komma till hans fest. Alla är vi Guds skapelse och därför har också alla en plats reserverad och en uppgift utsedd till sig i Guds rike. Vad Gud anbelangar så finns det ingen, nej inte en enda, som han inte räknar med, söker eller kallar.

– Alla har vi ju fått den första kallelsen och eftersom kallelsen till Guds rike berör varenda människa så handlar den också om dig och mig. Det finns en plats för alla, alla duger, alla är inberäknade. Alla ingår i Guds mission, Guds strävan, Guds längtan, Guds kamp och Guds rike. Kallelsen till Guds rike är alltså allas vår kallelse! Därför finns det inga ursäkter som håller när inbjudan kommer, säger Eva Nordung Byström

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna:
– Ja, Anna och Jonatan, lev i Guds mission i tjänst för Guds rike. Gå med glädje och frimodighet ut med det glada och upprättande budskapet om trons gåva, Guds gränslösa kärlek och evigt omslutande sammanhang. Gör detta i vår kyrka, i vårt samhälle, i vår tid. För vår tid är också Guds tid. Ja, nu är Guds tid, säger biskop Eva Nordung Byström.

De nyvigda lämnade domkyrkan tillsammans med biskopen, äldre kollegor och domprost Kent Nordin i en vacker procession ut i det vackra sommarvädret. Från och med nu börjar jobbet på allvar.

Maria Eddebo Persson
2018-06-10