Foto: Maria Eddebo Persson

Härnösands stift har fått tre nya präster och en diakon

I söndags vigdes tre nya präster och en diakon under en högtidlig gudstjänst i Härnösands domkyrka. Gudstjänsten webbsändes för att fler skulle få möjlighet att delta i gudstjänsten då antalet deltagare på plats var kraftigt begränsat.

Domkyrkan brukar vara fullsatt under den gudstjänst då präst- och diakonkandidaterna avger sina löften till Gud och vigs till tjänst i Svenska kyrkan. Men på grund av coronapandemin genomfördes sommarens präst- och diakonvigning i litet format.
– Det är alltid en glädje att få viga nya medarbetare till vigningstjänstens särskilda ansvar i vår kyrka. Själva vigningsmässan är i sig en högtid oavsett om kyrkan är fullsatt eller inte och jag är så tacksam över att vi kunde genomföra den med respekt för 50-personersgränsen och kraven på hygien och social distans. Det blev en fin högtid, säger biskop Eva Nordung Byström.

Det är få förunnat att få en sådan stämningsfylld inledning på sitt yrkesliv som präster och diakoner får. Glädje, högtidlighet och värme präglade Diakon-och prästvigningsmässan i Härnösands domkyrka. De fyra vigningskandidaterna stod allvarliga och till synes lugna när biskop Eva Nordung Byström gav dem uppdraget att arbeta i kyrkan.
– Åt er, ska nu anförtros uppdraget att vara präster och diakon. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, sade biskopen.

Mona Brink, börjar sin tjänst som diakon i Håsjö pastorat. Mona är uppväxt i Rissna i Sundsjö och utbildad socionom. I bakgrunden har hon en ekonomisk utbildning och arbete som egenföretagare.

Dennis Gårdman, kommer att arbeta sitt första år som präst i Torps församling. Han är uppväxt i Farsta och Tyresö utanför Stockholm. Han har även bott i Prästmon och i Sollefteå, nu har han precis flyttat till Sundsvall.

Frida Holmström, kommer att arbeta sitt första år som präst i Njurunda församling. Frida är uppväxt i Sundsvall och har bott i Uppsala de senaste åren.

Edvin Näslund, ska börja arbeta som präst i EFS-kyrkan i Örnsköldsvik där han också är uppväxt. Edvin har tidigare bland annat arbetat som ungdomsledare. Han har också bott och studerat en tid i Kristiansand i Norge.

Under gudstjänsten predikade biskop Eva Nordung Byström om dopet och det andliga livets växt och mognad. 

– Ett kristet liv innebär inte i första hand om att få det gott för egen del utan att välja det goda i tillvaron, att välja Gud och Guds sida i kampen mot ondskan. Därför är inte det andliga livets växt och mognad en verklighetsflykt eller myskudde för vårt inre jag, utan en stor utmaning att i denna värld så fylld av ondska, hat, sjukdom och död, ta emot, uppfyllas och bearbetas av den Heliga Andens låga, bevara den brinnande och sprida den i vårt samhälle och vår värld. För att klara detta i har vi fått dopet och dess gåvor och detta är så grundläggande för oss att vi, precis som nattvarden, betraktar dopet som ett sakrament, en helig handling. I dopet omsluter Gud oss med den kristna trons nåd och kallelse. Men inte på grund av något vi själva presterar, tror eller förstår utan för att Gud tror på oss och ger oss sin tro på oss som en gåva. Dopet är som en vattenstämpel som garanterar att detta är sant. Därför får vi också varje gång vår tro och tilltro till tillvaron sviktar alltid falla tillbaka på detta att vi är döpta och vilar i Guds händer och att det är på Gud och inte på oss, vår Gudsrelation beror. Detta är den grund vi behöver för vårt kristna livs växt och mognad, ja, att detta är grunden för vårt värde och meningen med vår stund och uppgift på jorden, säger Eva Nordung Byström

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna:
– Så kära vänner gå ut i det uppdrag som nu läggs på er, men gå inte i er egen kraft och styrka utan i Guds glädje och frimodighet. Låt lovsången ljuda! Sprid det glada och upprättande budskapet om trons gåva, Guds gränslösa kärlek och evigt omslutande sammanhang, det hem som finns till för och väntar på varenda människosjäl i denna värld, säger biskop Eva Nordung Byström.

De nyvigda lämnade domkyrkan tillsammans med biskopen, äldre kollegor och domprost Kent Nordin i en vacker procession ut i det vackra sommarvädret. Från och med nu börjar jobbet på allvar.

Maria Eddebo Persson
2020-06-14

Läs hela predikan och vigningstalet här.