Foto: Maria Eddebo Persson

Härnösands stift har fått åtta nya medarbetare

Det var fullsatt i kyrkan när det bjöds till diakon- och prästvigning i Härnösands domkyrka i söndags. Fyra diakoner och tre präster vigdes och en EFS-präst välkomnades till Svenska kyrkan vid en stämningsfull gudstjänst som leddes av biskop Eva Nordung Byström.

En högmässa med prästvigning är en högtidlig händelse. Det är få förunnat att få en sådan stämningsfylld inledning på sitt yrkesliv. Stort allvar och stor glädje präglade de nära två timmarna i domkyrkan. Biskop Eva Nordung Byström gav vigningskandidaterna uppgiften att arbeta i Svenska kyrkan.
– Åt er, skall nu anförtros uppdraget att vara präst eller diakon. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.

De sju vigningskandidaterna svarade med ett enhälligt ja när biskopen frågade dem om de vill ta på sig uppdraget som präst och diakon. Sofia Strinnholm är en av dem som prästvigdes.
– Det är klart att jag var lite nervös, men det känns jätteroligt och lite utmanande att äntligen få börja arbeta som präst, att utforma verksamhet och att möta människor i deras olika livssituationer.

Sofia har en gedigen bakgrund inom kyrkan och började som ung ledare i Borgsjö-Haverö församling. Efter det har hon gjort volontäråret i Arnäs församling där hon sedan blev kvar och jobbade som församlingsassistent. Under den tiden blev hon även invald i Svenska Kyrkans Ungas distriktsstyrelse. Hon hade länge funderat över att bli antingen präst eller församlingspedagog. Under en retreat i församlingen bestämde hon sig för att det var präst hon ville bli. Det gick ytterligare några år, där hon bland annat reste till Sydafrika och Tanzania och mötte den lutherska kyrkan utanför Sverige innan hon sökte sig till teologistudierna.
– Jag känner mig väl rustad för arbetet i församlingen genom de erfarenheter jag samlat på mig, säger Sofia Strinnholm.

Det är klart att jag var lite nervös, men det känns jätteroligt och lite utmanande att äntligen få börja arbeta som präst, att utforma verksamhet och att möta människor i deras olika livssituationer.

Sofia Strinnholm

Under vigningsgudstjänsten predikade biskop Eva Nordung Byström över evangelietexten som handlar om när Jesus ber lärjungarna om att gå ut och göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem och att lära dem att hålla Guds bud.
– Men om vi skall vara ärliga så är det ju ändå till sist vår vilja och önskan att det är kärleken som är störst av allt, att det är kärleken som ger våra liv mening, ja, att det är kärleken som bär oss och när oss. Att kärleken har all makt i himmelen och på jorden. Och det är också just det som Jesus säger oss i dagens text och med det påståendet följer både uppdraget att gå ut i världen och leva i denna kärlekens makt och löftet att Jesus är med oss, bär oss och när oss, varje dag till tidens slut. Och eftersom allt detta är helt obegripligt så behöver vi inte förstå. Vi får vila i att vi är burna av den som bär allt. Och att den som bär oss är kärleken som är störst av allt.

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna: 
– Allt utgår ifrån och vilar i Guds makt, den makt som är Guds nådefulla kärlek, som är allt ni behöver, som bär er och när er. Det är inte er tro ni ska leva i och förkunna, det är inte er kyrka och församling ni skall tjäna och bygga, allt detta är Guds. Den Gud som i Jesus Kristus lovar att vara med er alla dagar till tidens slut. Så gå med glädje, gå med stolthet, gå med frimodighet ut i tjänst i vår Svenska kyrka som diakoner och präster. Gå ut och gör och lev nådens kärlek i vår kyrka, i vårt samhälle, i vår tid. Gud välsigne er och ert uppdrag, säger biskop Eva Nordung Byström. 

De nya prästerna och diakonerna lämnade domkyrkan tillsammans med biskop Eva Nordung Byström, stiftets förra biskop Tuulikki Koivunen Bylund, domprost Kent Nordin och äldre kollegor, i en vacker procession. Från och med nu börjar jobbet på allvar för Sofia Strinnholm och de andra prästerna och diakonerna.

Maria Eddebo Persson 
2019-06-16

 

Fakta om Vigningskandidaterna

Annica Strindin, 51 år, är bosatt i Lo i Nyland och har tidigare bland annat jobbat som behandlingsassistent och på begravningsbyrå. Hon är uppväxt i Vasa i Finland. Hon börjar nu sin tjänst som präst i Härnösands pastorat.

 

Sofia Strinnholm, 31 år, är uppväxt i Haverö i Ånge kommun. Hon har tidigare arbetat inom Svenska kyrkan i Arnäs, Gideå och Trehörningsjö pastorat och i Östersunds församling. Nu kommer hon att börja sin första tjänst som präst i Krokoms pastorat.

 

Markus Östlund, 28 år, är uppväxt i Nordingrå men har bott i Umeå under sina studier. Han kommer att börja sin tjänstgöring som präst i Grundsunda församling.

 

Senitha Olsson, 53 år, och är uppväxt i Västeralnö i Örnsköldviks kommun men har varit bosatt i Västerbotten där hon arbetat som präst inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) i 26 år. Nu tas hon emot som präst i Svenska kyrkan och kommer att börja arbeta på Mellansels folkhögskola samt i Anundsjö och Skorpeds församlingar.

 

Karin Gustafsson, 54 år, är uppväxt i Västergissjö i Gideå. Hon har tidigare arbetat med bland annat personalfrågor. Nu har hon arbetat som kantor i Arnäs, Gideå Trehörningsjö pastorat sedan 2004. Där börjar hon också sin nya tjänst som diakon.

 

Sara Holmberg, 54 år, är bosatt i Kovland utanför Sundsvall. Hon har tidigare jobbat inom skolan och vården. De senaste åren har hon varit personlig assistent. Hon kommer nu att börja arbeta som diakon i Sundsvalls församling.

 

Jenny Nordén, 46 år, från Sundsvall har de senaste 13 åren arbetat som församlingsassistent och diakoniassistent i Sköns församling. Hon kommer nu att börja arbeta som diakon i Torps församling i Fränsta.

 

Helén Sjödin, 56 år, är bosatt i Rödön i Krokoms kommun, uppväxt i Kalmar. Hon har tidigare arbetat som arbetsterapeut och nu senast som diakoniassistent i Rödöns församling. Hon kommer att börja jobba som diakon i Krokoms pastorat.